Zelfstandige mama’s, halve mama’s ?

Izeo komt op voor meer rechten voor de zelfstandige mama’s. En u ?    

In België geniet een zelfstandige mama niet dezelfde voordelen als een mama in loondienst. Helemaal niet …

We hebben reeds een gelijkstelling bekomen van de familiale bijdrage voor kinderen van mama’s in loondienst en zelfstandige mama’s. Toch bestaat er nog steeds een discriminatie wat betreft zwangerschapsverlof ! Voor zelfstandigen is deze verlofperiode slechts half zo lang en maar half zo goed bezoldigd.

IZEO vraagt vandaag :

  1. Een gelijkstelling van het zwangerschapsverlof voor zelfstandige mama’s (tussen 3 en 8 weken) en mama’s in loondienst (15 weken)
  2. Een gelijkstelling van de vergoedingen voor zwangerschapsverlof voor zelfstandige mama’s en mama’s in loondienst
  3. Een kwijtschelding van de sociale bijdragen voor zelfstandige mama’s voor het trimester waarin hun baby geboren is.

Vindt u net als wij dat een zelfstandige mama geen halve mama is ?

Steun dan onze actie en teken onze petitie : « Een mama is een mama : ik stem VOOR ! »

 

Aantal deelnemers: 976