Zelfstandige

Bent u zelfstandige en enige kapitein aan boord, dan betekent dat niet noodzakelijk dat u leeft in 'de eenzaamheid van de langeafstandsloper'!

IZEO is een beweging van zelfstandigen die zorgt voor een netwerk van relaties, noodzakelijke bescherming en voortdurende ondersteuning, zodat u kan slagen in uw activiteit van zelfstandige.

Beter dan wie ook weet u dat het leven van een zelfstandig ondernemer niet altijd rozengeur en maneschijn is. De omgeving heeft een steeds grotere invloed op het goede verloop van de zaken. Er komen nieuwe opportuniteiten. Maar ook nieuwe risico's. Meer dan ooit ligt de kracht van een ondernemer in zijn netwerk, zijn creativiteit om nieuwe ideeën uit te werken en snel oplossingen te vinden voor nieuwe problemen.

IZEO is klaar en duidelijk: wat is het nut van een - overigens noodzakelijke - politiek die zelfstandig ondernemerschap stimuleert wanneer niet alles in het werk wordt gesteld om actieve ondernemers te helpen slagen en duurzaam te laten werken? En om deze zelfstandigen of kmo-bedrijfsleiders die aan het einde van hun loopbaan zijn gekomen goede voorwaarden te geven voor de overdracht van hun onderneming.

In de ogen van IZEO spelen de zelfstandige ondernemers, de kmo-bedrijfsleiders, de ambachtslui, de handelaars, de houders van vrije beroepen een cruciale rol in het creëren van waarden. Op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak.

Zij hebben het risico genomen om voor eigen rekening te werken. Zij zien niet op een inspanning meer of minder, maar blijven vechten om vooruit te gaan.

Daarom verdienen zij het om positief te worden benaderd door de overheid, de administraties en alle sociale actoren.

Wij van onze kant willen hen - alle beroepen samen - collectief verdedigen, maar hen ook individueel ondersteunen.

Wat doet IZEO voor u persoonlijk?

Voor de zelfstandigen en kmo-bedrijfsleiders hebben we een heel gamma aan diensten en voordelen uitgewerkt die praktisch en nuttig zijn wanneer er zich, en dat is onvermijdelijk, moeilijkheden aandienen, die beschermen wat u heeft opgebouwd en die u sterker maken zodat u uw onderneming een zorgeloze toekomst kan garanderen.

U, u persoonlijk, bevindt zich in het hart van deze benadering van IZEO. U verdedigen en beschermen als persoon, dat betekent ook uw onderneming verdedigen en beschermen.

Wanneer u aansluit bij IZEO kan u elke dag bij ons terecht voor hulp en advies:

  • U krijgt alle informatie die u als zelfstandige nodig heeft. U beschikt op elk ogenblik over de informatie die nodig is om uw activiteit vlekkeloos te laten verlopen.
  • Wanneer u vragen heeft over uw activiteit van zelfstandige, dan kan u bij de juridisch adviseurs van IZEO terecht voor antwoorden en praktische oplossingen. Telefonisch. En efficiënt.
  • Overheidssteun en subsidies, innovatie, exportgroei, ontwikkeling van uw internetactiviteit, enz., IZEO weet steeds de beste manier van werken.
  • Uw zelfstandige onderneming beschermen, dat betekent ook u persoonlijk beschermen. IZEO stelt aangepaste medische begeleiding voor om gezondheidsproblemen te voorkomen.
  • Zelfs wanneer u een gezonde financiële basis heeft, kan één wanbetaler uw rendabiliteit ernstig in het gedrang brengen! Geen gedoe met onbetaalde facturen, IZEO zorgt ervoor dat uw schuldvorderingen worden geïnd.
  • Is er een geschil, dan neemt IZEO de kosten van een erkende bemiddelaar ten laste. Een onderhandeld akkoord is immers vaak beter dan een lange en dure rechtsprocedure.

Als lid van IZEO maakt u ook deel uit van een betrouwbaar netwerk van zelfstandigen. Bij IZEO heeft u vaak de mogelijkheid om andere zelfstandigen te ontmoeten en uw zakenrelaties uit te breiden.

Kers op de taart: uw IZEO-lidkaart opent heel wat deuren en geeft u recht op een pak voordelen en kortingen bij onze partners, op bureautica- en informaticamateriaal, diensten, mobiliteit en welzijn. Als IZEO-lid bespaart u zo jaarlijks honderden euro's bij kwaliteitsleveranciers.

Kies voor de extra troef van IZEO om te slagen als zelfstandige. Sluit aan bij IZEO: vul het onlineformulier in of bel 02/563.68.52.