Wie zijn we?

IZEO is een vereniging die zelfstandigen en kmo-bedrijfsleiders verenigt en vertegenwoordigt. En hun belangen vurig verdedigt.

Omdat wij geloven dat een sterke ondernemingsgeest ondernemingen helpt groeien, is het de missie van IZEO om de ondernemingsvrijheid te vrijwaren en zelfstandige ondernemers te verdedigen. Hierbij hechten wij belang aan waarden als verantwoordelijkheid, openheid, integriteit en politieke neutraliteit.

Als interprofessionele werkgeversvereniging vertegenwoordigt en stimuleert IZEO de collectieve ontwikkeling en belangen van de zelfstandigen en kmo-bedrijfsleiders in Brussel en het Brussels Gewest en verenigt ze hun eisen op alle beleidsniveaus: lokaal, regionaal, federaal en Europees. In dit opzicht zetelt hij in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) op federaal niveau, en in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) op regionaal niveau.

IZEO is opgericht onder de vorm van een vzw die beroepsverenigingen,  beroepsfederaties en zelfstandigen groepeert

in verschillende afdelingen. De drijvende kracht achter deze afdelingen is telkens een vertegenwoordigend college voor de volgende categorieën:

  • Afdeling Handelaars
  • Afdeling Ambachtslui
  • Afdeling Vrije en intellectuele beroepen

IZEO komt op voor alle zelfstandigen en beschermt hun belangen.

Met dit doel voor ogen heeft IZEO een uitgebreid gamma ontwikkeld voor de bescherming van en dienstverlening aan zelfstandigen en KMO-bedrijfsleiders.