Rechtsberoepen

Advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en experten: al deze professionals gaan dagelijks aan de slag met wetten en rechtsleer. Daarnaast oefenen ze ook een vrij beroep uit. Met de voor- en nadelen van dit statuut. IZEO begeleidt, helpt en beschermt u in moeilijke situaties.

Deze categorie zelfstandigen heeft uiteraard zelf heel wat juridische knowhow in huis. Toch kan een regelmatige blik van buitenaf op hun statuut of persoonlijke situatie verhelderend zijn. In dit geval zijn de IZEO-beschermingen overigens meer dan welkom, want het inkomen van deze zelfstandigen is rechtstreeks en exclusief afhankelijk van hun werk.

Starten als stagiair, een plaats aangeboden krijgen in een firma, de mogelijkheid van een gemengde loopbaan, enz.:  wie een vrij beroep in het rechtsdomein uitoefent, heeft heel wat specifieke vragen. IZEO brengt u in contact met experts die u een duidelijk houvast bieden bij elke etappe van uw traject.

Daarnaast heeft IZEO specifiek oog voor de gezondheid en het sportieve welzijn van haar leden. Mooi meegenomen voor deze categorie zelfstandigen, die bekend staan om hun hoge werkdruk ...

Tot slot verhoogt IZEO ook uw koopkracht, via tal van privileges in verschillende domeinen (kantoor, mobiliteit, welness, ...).

U ziet, tal van redenen om actief lid te worden van IZEO.

Online aansluiten is snel en eenvoudig. Bovendien geniet u dadelijk de talrijke IZEO-voordelen.