Protect

IZEO Protect | Beperk de risico's met aangepaste dekkingen

Inning van facturen: geef wanbetalers geen kans! Zodra u geconfronteerd wordt met een foutieve of laattijdige betaling, kan u als lid van IZEO een krachtige inningsprocedure opstarten, zonder aanzienlijke kosten.

Korting 'Rechtsverdediging'.  Zelfstandigen worden steeds vaker voor de rechtbank gedaagd omwille van een contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.  De juiste verzekering en juridische bescherming zijn daarom essentieel.  Als lid van IZEO geniet u 15% korting op uw verzekeringspremies voor 'Rechtsverdediging'.

Bemiddeling bij geschillen: tienmaal sneller en goedkoper dan een proces! Bij een commercieel of professioneel geschil helpt IZEO u een bemiddeling te organiseren. Bovendien zijn de honoraria van een erkende bemiddelaar tot € 900 voor rekening van IZEO. In de meeste gevallen stemt dit bedrag overeen met de terugbetaling van al uw gemaakte kosten.  Dankzij deze dekking maakt u komaf met dreigende conflicten en komt u tot een evenwichtig akkoord, met de hulp van een professional. Zo behoudt u een gezonde commerciële relatie met uw leveranciers en klanten.

Verzekering Strafrechtelijke Bescherming (optioneel).  Steeds vaker worden bedrijfsleiders vervolgd voor onopzettelijke inbreuken op de wet, besluiten, decreten of reglementeringen. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijfsleiders komt dus niet zelden in het gedrang. Voor een bijkomende bijdrage van € 20 per jaar geniet u bij IZEO een verzekering Strafrechtelijke Bescherming tot € 25.000 per schadegeval en per verzekeringsjaar.

Daarmee krijgt u ook:

Ze vertrouwen onze diensten