Pers

 

Persbericht - 11 oktober  2018

Enquete Izeo - Nulbijdrage.

 

Persbericht - 15 januari 2018

Wetsontwerp fiscale vrijstelling van € 6000 per jaar voor toevallige inkomsten.

 

Persbericht - 22 december 2017

Hervorming van de vennootschapsbelasting.

 

Persbericht - 22 maart 2016

Terreuraanslagen van 22 maart 2016 in Brussel: de zelfstandigen opgeschud en solidair.

 

Persbericht - 7 maart 2016

Minister Willy Borsus kondigt concrete maatregelen aan ten gunste van het vrouwelijk ondernemerschap!

 

Persbericht - 18 augustus 2015

Tax Shift: de zelfstandigen juichen toe maar willen zekerheden!

 

Persbericht - 26 december 2013

De grens van de 12.000 faillissementen in België nog vóór Kerstmis overschreden. IZEO pleit voor een nationaal plan tegen deze plaag.

 

Persbericht - 15 oktober 2013

Brusselse architecten: ARiB en IZEO stellen een nieuwe begeleidingstructuur voor

 

Persbericht - 14 september 2013

"Wie wil onze sterrenchefs om zeep helpen?"

 

Persbericht - 27 juni 2013

"Barslecht weer in de lente + ongelukkige kalenderschikking = een ramp voor kledings-­‐ en schoenzaken! IZEO reageert."

 

Persbericht - 6 februari 2013

"Hebben de Brusselse KMO’s minder nood aan steunmaatregelen voor aanwervingen dan hun Waalse collega’s?"

 

Persbericht - 5 december 2012

"Izeo is voor behoud van de sperperiode!"

 

Persbericht - 26 september 2012

"IZEO bundelt en vertegenwoordigt de 200.000 Brusselse zelfstandigen"