Onze opdracht

BECI is de groepering van het Verbond van Ondernemingen te Brussel en de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel. Partena is de eerste sociale groep in Brussel. Samen hebben ze IZEO opgericht. IZEO is een federaliserende beweging die federaties en beroepsorganisaties bijeen brengt.
IZEO wil uitgroeien tot dé referentiespeler voor de vertegenwoordiging en de verdediging van de zelfstandigen en kmo’s in Brussel en zijn economische hinterland.

IZEO staat klaar om de vrijheid van ondernemen en het succes van zelfstandige ondernemers en ondernemingen te promoten. Het steunt zijn werking op essentiële waarden die zijn leden verenigen:

  • Ondernemingsgeest!
  • Openheid: diversiteit - innovatie - onafhankelijkheid
  • Goed bestuur: effi ciëntie - samenwerking
  • Verantwoordelijkheid sociaal, voor het milieu, cultureel en intergenerationeel
  • Integriteit in woorden en daden
  • Politieke neutraliteit maar sociaal engagement
  • Streven naar perfectie