Laatste nieuws

De beoefenaars van een vrij beroep en de marktpraktijken.

13/08/2014 - Sociaal-juridische informatie Sinds 31 mei 2014 is de wet van 15 mei 2014 van kracht, waarbij boek XIV werd ingelast in het nieuwe wetboek voor economisch recht. Dit boek draagt als titel: “Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij... Lees meer

Schoolpremie: gezinnen snoeren de broekriem voor het tweede jaar op rij aan

12/08/2014 - Sociaal-juridische informatie 2,7 miljoen kinderen krijgen nu vrijdag 8 augustus een verlaagde schoolpremie. Door de besparingsmaatregelen die de federale regering vorig jaar nam, daalt het bedrag van de jaarlijkse schoolpremie dit jaar opnieuw met 15 %. Op twee jaar tijd... Lees meer

Studentenarbeid : wat zijn de voorwaarden om verminderde sociale bijdragen te genieten?

16/06/2014 - Sociaal-juridische informatie Het aantal tewerkstellingsdagen waarvoor op het loon van de student geen gewone socialezekerheidsbijdragen moeten worden berekend, maar alleen een solidariteitsbijdrage, bedraagt sinds 1 januari 2012 maximaal 50 dagen per kalenderjaar (dit wil... Lees meer

Sociale bijdragen voor zelfstandigen: ingrijpende wijziging van de berekening

16/06/2014 - Sociaal-juridische informatie Vanaf 1 januari 2015 zullen de sociale bijdragen van zelfstandigen berekend worden op hun inkomsten van het lopende jaar en niet langer op hun inkomsten van drie jaar geleden. Het principe is eenvoudig: zodra de zelfstandige minder verdient,... Lees meer

e-Commerce: echt voor KMO’s weggelegd

15/05/2014 - Stellingname van IZEO De allereerste e-Day Brussels die IZEO op donderdag 8 mei in The Egg organiseerde, was bedoeld om zelfstandigen en KMO bedrijfsleiders te helpen hun zaak verder te ontwikkelen dankzij een betere zichtbaarheid en activiteit op het internet... Lees meer

IZEO e-Day 2014

01/04/2014 - Aankondiging van evenementen MEER KLANTEN, MEER VERKOOP, MEER OMZET? UW DYNAMISME OP HET INTERNET BEVORDERT DE GROEI VAN UW ACTIVITEIT.  IZEO HELPT U OP DE WEG TIJDENS DE EERSTE E-DAY BRUSSELS, OP DONDERDAG 8 MEI 2014, IN THE EGG (BRUSSEL). Iedereen... Lees meer

Kan een uitzendcontract het verdwijnen van de proefperiode opvangen?

24/03/2014 - Sociaal-juridische informatie Sinds 1 januari 2014 kan geen proefperiode meer worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst[1]. Daarmee kon worden nagegaan of de werknemer geschikt was voor de functie en of het werk overeenstemde met zijn verwachtingen. Indien nodig kon de... Lees meer

De grote lanen van Brussels-Centrum verkeersvrij?

27/02/2014 - Stellingname van IZEO De succesvoorwaarden van een mooie uitdaging Gemeenschappelijk persbericht van BECI, IZEO, Touring, BVS, Federatie van de Belgische Parkings en Handelaarsvereniging Brussel-Centrum Brussel Stad heeft onlangs een voorproject bekend... Lees meer

Exponentiële toename van de elektronische facturatie !

26/02/2014 - Sociaal-juridische informatie Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel is erg tevreden over het toegenomen gebruik van de elektronische facturatie in 2013. Voor ongeveer een miljard facturen in 2013 : wordt 33,44 %  elektronisch naar... Lees meer

Toegelaten inkomsten voor gepensioneerden – bedragen 2014

25/02/2014 - Sociaal-juridische informatie Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen, maar de inkomsten die eruit voortvloeien mogen bepaalde grenzen niet overschrijden. Zo niet verliest hij het recht op zijn pensioen. Sinds 1 januari 2013 mogen gepensioneerden van 65... Lees meer

Pagina's