Laatste nieuws

Kan een uitzendcontract het verdwijnen van de proefperiode opvangen?

24/03/2014 - Sociaal-juridische informatie Sinds 1 januari 2014 kan geen proefperiode meer worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst[1]. Daarmee kon worden nagegaan of de werknemer geschikt was voor de functie en of het werk overeenstemde met zijn verwachtingen. Indien nodig kon de... Lees meer

De grote lanen van Brussels-Centrum verkeersvrij?

27/02/2014 - Stellingname van IZEO De succesvoorwaarden van een mooie uitdaging Gemeenschappelijk persbericht van BECI, IZEO, Touring, BVS, Federatie van de Belgische Parkings en Handelaarsvereniging Brussel-Centrum Brussel Stad heeft onlangs een voorproject bekend... Lees meer

Exponentiële toename van de elektronische facturatie !

26/02/2014 - Sociaal-juridische informatie Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel is erg tevreden over het toegenomen gebruik van de elektronische facturatie in 2013. Voor ongeveer een miljard facturen in 2013 : wordt 33,44 %  elektronisch naar... Lees meer

Toegelaten inkomsten voor gepensioneerden – bedragen 2014

25/02/2014 - Sociaal-juridische informatie Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen, maar de inkomsten die eruit voortvloeien mogen bepaalde grenzen niet overschrijden. Zo niet verliest hij het recht op zijn pensioen. Sinds 1 januari 2013 mogen gepensioneerden van 65... Lees meer

Het sociaal statuut van kunstenaars vanaf 2014

25/02/2014 - Sociaal-juridische informatie Vanaf 1 januari 2014 wordt de bijdrageregeling van kunstenaars op enkele punten grondig gewijzigd -  tijd voor een eerste overzicht. Kwalificatie als kunstenaar Vanaf 1 januari 2014 wordt de artistieke aard van de prestaties... Lees meer

Advocaten die btw op hun honoraria moeten aanrekenen en daarbij in de praktijk moeilijkheden ondervinden: wat is het verschil of u gekozen hebt voor het maandelijkse of driemaandelijkse stelsel?

24/02/2014 - Sociaal-juridische informatie Op het vlak van btw zijn advocaten sinds 1 januari 2014 niet langer vrijgestelde belastingplichtigen, maar gewone belastingplichtigen voor de meeste prestaties die zij verrichten. Toch wachten blijkbaar nog veel vragen op een antwoord. We... Lees meer

BESPAREN? OOK DAT KAN MET IZEO!

16/01/2014 - Stellingname van IZEO Onze verwezenlijkingen beperken zich zeker niet tot een lijst van eisen! IZEO begeleidt u eveneens op economisch vlak, zowel bij de start van een activiteit als bij de verdere ontwikkeling van uw zaken.Enkele voordelen die u meteen kunt genieten:0,... Lees meer

De grens van de 12.000 faillissementen in België nog vóór Kerstmis overschreden. IZEO pleit voor een nationaal plan tegen deze plaag.

30/12/2013 - Stellingname van IZEO Een akelig record opnieuw gebroken.In 2011 gingen 10.224 Belgische ondernemingen failliet. Een jaar later was dit het geval voor 11.052 ondernemingen en toen dacht men dat het niet erger kon. Spijtig genoeg kon dit wel.Hier zitten we dus met een... Lees meer

KMO’s en zelfstandigen: welke nieuwe maatregelen staan op til vanaf 1 januari 2014?

20/12/2013 - Sociaal-juridische informatie Dankzij federaal minister van KMO’s en Zelfstandigen, Sabine Laruelle, gaan vanaf 1 januari 2014 enkele nieuwe maatregelen van kracht ten voordele van KMO’s en zelfstandigen.Zelfstandigen betalen geen pensioenmalus meer bij vervroegd... Lees meer

Eenheidsstatuut: Wat zijn de ontslagregels vanaf 1 januari 2014?

11/12/2013 - Sociaal-juridische informatie Nieuwe identieke opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden zullen van toepassing worden voor elke beëindiging van een overeenkomst betekend vanaf 1 januari 2014. In deze Infoflash onderzoeken we de belangrijkste regels m.b.t. ontslag door de... Lees meer

Pagina's