Laatste nieuws

'Horecaplan' 2015

11/02/2015 - Sociaal-juridische informatie Op vrijdag 6 februari 2015 heeft de ministerraad het 'Horecaplan' 2015 goedgekeurd. Dit Horecaplan omvat 2 luiken: 1. Verplicht geregistreerd kassasysteem We hebben de timing van deze verplichting en de sociale en fiscale... Lees meer

Berekening van het pensioen van zelfstandigen

20/01/2015 - Sociaal-juridische informatie De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit definitief goed over de berekening van het pensioen van zelfstandigen. IZEO... Lees meer

Laptop gestolen uit de auto: wie betaalt de kosten?

05/01/2015 - Sociaal-juridische informatie Stel, een verkoper beschikt over een bedrijfslaptop om op klantenbezoek te gaan en thuis zijn administratie bij te houden. Als zijn laptop wordt gestolen, is dat een kleine ramp: een mobiele pc kost een fiks bedrag, bedrijfsinformatie ligt voor... Lees meer

Verhoging van de doelgroepvermindering '1e aanwervingen' vanaf 1 januari 2015

23/12/2014 - Sociaal-juridische informatie Het regeerakkoord voorziet vanaf 1 januari 2015 in een verhoging van de doelgroepvermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid voor 1e aanwervingen. Alhoewel deze maatregel gunstig is voor de eerste 5 aanwervingen van een... Lees meer

Krachtlijnen van het federaal regeerakkoord 2014

16/10/2014 - Sociaal-juridische informatie De leden van de nieuwe federale regering hebben op 11 oktober 2014 op het Koninklijk Paleis van Brussel de eed afgelegd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste krachtlijnen die zij in het federaal regeerakkoord hebben opgenomen... Lees meer

Fiscaliteit van de auteursrechten: Waarom niet voor advocaten?

08/10/2014 - Sociaal-juridische informatie Sommige belastingplichtigen maken al sinds enige jaren enthousiast gebruik van de overdracht van auteursrechten, waarbij aftrekbaarheid mogelijk wordt bij de vennootschap die ze toekent, en de begunstigde een zeer voordelig belastingtarief geniet... Lees meer

Gewestelijke beleidsverklaring 2014-2019: welke ambities?

16/09/2014 - Stellingname van IZEO Eind juli hebben de drie Gewestregeringen van het land hun beleidsverklaring afgelegd. Het gaat hier in geen geval om wettelijke teksten met kracht van wet. Deze verklaring handelt voornamelijk over de uitdagingen en ambities die elk Gewest... Lees meer

Schijnzelfstandige… op eigen risico!

15/09/2014 - Sociaal-juridische informatie Vanaf het begin moet goed nagedacht worden over de manier waarop een onderneming de samenwerking met een zelfstandige structureert. Schijnzelfstandigen oefenen hun activiteit uit onder het statuut van zelfstandige, terwijl ze in... Lees meer

BRUSSELS CREATIVE FORUM

21/08/2014 - Aankondiging van evenementen Waar Brusselse cultuur en creativiteit samenkomen Kom mee het Brusselse culturele seizoen inluiden op BRUSSELS CREATIVE FORUM in het hart van de Kunstwijk, op wandelafstand van het historische centrum en vlakbij verschillende belangrijke... Lees meer

Moederschapshulp voor zelfstandigen: wijziging toekenningsvoorwaarden

18/08/2014 - Sociaal-juridische informatie 8 WEKEN VERLOF EN 105 DIENSTENCHEQUES Binnen het kader van het ‘Gezinsplan’ genieten zelfstandigen momenteel van een moederschapsverlof van 8 weken. Dit verlof wordt aangevuld met een maatregel voor moederschapshulp in de vorm van 105... Lees meer

Pagina's