Laatste nieuws

Domeinnamen: een essentiële uitdaging voor ondernemingen en kmo’s

11/05/2015 - Sociaal-juridische informatie IZEO legt de focus op de kwestie van domeinnamen vanaf het moment de extensie .brussel werd gelanceerd voor de ondernemingen. Deze bevat de nodige tips opdat u als onderneming of kmo de juiste keuze kunt maken zodat u het... Lees meer

Failliet? Zelfstandige, mis je sociale uitkering niet!

10/03/2015 - Sociaal-juridische informatie Vorig jaar gingen ruim 12.000 ondernemingen in ons land failliet. Een triest record dat vooral kleine ondernemingen en startende zelfstandigen treft. En met ernstige gevolgen voor de ondernemer, zowel financieel als emotioneel. Om te genieten van... Lees meer

Een KMO-plan om het leven van de ondernemingen te vereenvoudigen

02/03/2015 - Sociaal-juridische informatie De Ministerraad heeft deze vrijdag 27 februari het “Federale KMO-plan” van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Willy Borsus goedgekeurd. Deze regering wil, via de maatregelen die zij wil... Lees meer

'Horecaplan' 2015

11/02/2015 - Sociaal-juridische informatie Op vrijdag 6 februari 2015 heeft de ministerraad het 'Horecaplan' 2015 goedgekeurd. Dit Horecaplan omvat 2 luiken: 1. Verplicht geregistreerd kassasysteem We hebben de timing van deze verplichting en de sociale en fiscale... Lees meer

Berekening van het pensioen van zelfstandigen

20/01/2015 - Sociaal-juridische informatie De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit definitief goed over de berekening van het pensioen van zelfstandigen. IZEO... Lees meer

Laptop gestolen uit de auto: wie betaalt de kosten?

05/01/2015 - Sociaal-juridische informatie Stel, een verkoper beschikt over een bedrijfslaptop om op klantenbezoek te gaan en thuis zijn administratie bij te houden. Als zijn laptop wordt gestolen, is dat een kleine ramp: een mobiele pc kost een fiks bedrag, bedrijfsinformatie ligt voor... Lees meer

Verhoging van de doelgroepvermindering '1e aanwervingen' vanaf 1 januari 2015

23/12/2014 - Sociaal-juridische informatie Het regeerakkoord voorziet vanaf 1 januari 2015 in een verhoging van de doelgroepvermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid voor 1e aanwervingen. Alhoewel deze maatregel gunstig is voor de eerste 5 aanwervingen van een... Lees meer

Krachtlijnen van het federaal regeerakkoord 2014

16/10/2014 - Sociaal-juridische informatie De leden van de nieuwe federale regering hebben op 11 oktober 2014 op het Koninklijk Paleis van Brussel de eed afgelegd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste krachtlijnen die zij in het federaal regeerakkoord hebben opgenomen... Lees meer

Fiscaliteit van de auteursrechten: Waarom niet voor advocaten?

08/10/2014 - Sociaal-juridische informatie Sommige belastingplichtigen maken al sinds enige jaren enthousiast gebruik van de overdracht van auteursrechten, waarbij aftrekbaarheid mogelijk wordt bij de vennootschap die ze toekent, en de begunstigde een zeer voordelig belastingtarief geniet... Lees meer

Gewestelijke beleidsverklaring 2014-2019: welke ambities?

16/09/2014 - Stellingname van IZEO Eind juli hebben de drie Gewestregeringen van het land hun beleidsverklaring afgelegd. Het gaat hier in geen geval om wettelijke teksten met kracht van wet. Deze verklaring handelt voornamelijk over de uitdagingen en ambities die elk Gewest... Lees meer

Pagina's