Laatste nieuws

BTW-nieuwigheden voor 2016…

22/02/2016 - Sociaal-juridische informatie Van de Kerstman kregen de zelfstandigen en KMO-bedrijfsleiders een aantal btw-nieuwigheden. Een overzichtje aan de hand van de informatie waarover wij vandaag beschikken[1]. 1. Verhoging van de vrijstelling tot 25.000 € voor kleine... Lees meer

Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers: vereenvoudiging

08/02/2016 - Sociaal-juridische informatie Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, wil de wet op de aard (werknemer of zelfstandige) van de arbeidsrelaties grondig herzien. Alle instellingen die betrokken zijn bij de controle... Lees meer

Sociale bijdragen van zelfstandigen: de nieuwe berekening en een eerste balans

05/01/2016 - Sociaal-juridische informatie Sinds 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen van zelfstandigen berekend volgens de inkomsten van het lopende jaar, en niet meer volgens die van drie jaar geleden (2012 voor 2015). Een eerste balans van deze hervorming, waar de zelfstandigen... Lees meer

Wat mogen zelfstandigen in 2016 verwachten?

05/01/2016 - Stellingname van IZEO Welke uitzichten biedt het jaar 2016 aan zelfstandigen in België? Een aantal aanmoedigende elementen zijn komen opdagen, maar heel wat andere aspecten blijven voor verbetering vatbaar. Een overzichtje, door IZEO. In ons land is meer dan een... Lees meer

Zelfstandige moeders, halve mama’s?

05/01/2016 - Sociaal-juridische informatie Het zwangerschapsverlof is vandaag een van de laatste domeinen waar de sociale bescherming van zelfstandigen veel zwakker scoort dan voor loontrekkenden. IZEO, de Brusselse beweging van zelfstandigen, verzet zich tegen deze onrechtvaardigheid met... Lees meer

De wintersolden 2016 beginnen uitzonderlijk een dag vroeger.

02/12/2015 - Sociaal-juridische informatie Brussel, 1 december 2015 – In België kunnen de consumenten tweemaal per jaar hun hartje ophalen tijdens de koopjesperiode. De wet laat toe dat de handelaars tijdens de solden hun goederen tegen een sterk verlaagde prijs verkopen om hun collecties... Lees meer

#BrusselsLockdown : Zoals gevraagd door IZEO, stelt Willy Borsus maatregelen voor Brusselse winkeliers en horecasector voor

26/11/2015 - Sociaal-juridische informatie Om de Brusselse winkeliers, restaurant- en caféhouders rechtmatig te ondersteunen, die het onrechtstreekse slachtoffer zijn van de onontbeerlijke veiligheidsmaatregelen voor de burgers, heeft Willy BORSUS, minister van Middenstand, Zelfstandigen... Lees meer

Tax shift voor zelfstandigen

06/11/2015 - Sociaal-juridische informatie Momenteel is een wetsontwerp in behandeling met als doel het percentage van de sociale bijdragen van de zelfstandigen te verlagen. Het voordeel bestaat erin de sociale bijdragen voor zelfstandigen te verlagen vanaf 2016. De... Lees meer

De Ministerraad keurt de maatregel ‘geen bijdrage op de eerste aanwerving voor onbepaalde duur en verminderingen op de eerste 6 aanwervingen’ goed

02/11/2015 - Sociaal-juridische informatie De Ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waardoor voor zelfstandigen en KMO’s de werkgeversbijdragen worden afgeschaft voor de eerste aanwervingen en de verminderingen verhogen voor de volgende aanwervingen. Het... Lees meer

Willy Borsus wil van de toegang voor vrouwen tot het ondernemerschap een prioriteit maken van deze legislatuur

23/10/2015 - Sociaal-juridische informatie Willy Borsus, federaal minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, heeft geluisterd naar de eisen van het NSZ en IZEO over het sociaal statuut van de vrouwelijke zelfstandigen en hun specifieke behoeften, met name inzake moederschapsverlof... Lees meer

Pagina's