Laatste nieuws

Zelfstandigen : creatie overbruggingsrecht in geval van stopzetting wegens economische redenen

31/08/2016 - Sociaal-juridische informatie Zelfstandigen die financiële problemen hebben, hebben in principe geen recht op een werkloosheidsuitkering. Daarom kunnen ze onder bepaalde voorwaarden genieten van het overbruggingsrecht. Momenteel is het overbruggingsrecht enkel... Lees meer

Sint-Gillis en elsene (gedeeltelijk) erkend als toeristisch centrum

30/05/2016 - Sociaal-juridische informatie De gemeenten Elsene en Sint-Gillis hebben een aanvraag tot erkenning als toeristisch centrum ingediend. Er werd een gunstig gevolg gegeven aan hun aanvraag en deze twee gemeenten hebben voortaan recht op het statuut van toeristisch centrum,... Lees meer

Stem en bepaal mee wie de winnaar van de Taxman Award 2016 wordt.

30/05/2016 - Sociaal-juridische informatie Geachte Leden, Allicht wist u reeds dat Dhr. Roland Rosoux, die sedert 1 mei 2015 als fiscaal bemiddelaar de aan hem gerichte bemiddelingsaanvragen in alle onpartijdigheid en objectiviteit behandelt, één van 5 genomineerden is voor Taxman... Lees meer

KMO’s: een haat- en liefderelatie

30/05/2016 - Sociaal-juridische informatie Deze beweringen klinken o toch zo vertrouwd in de oren: “De fiscus valt de KMO’s lastig maar laten multinationals gedijen!”, “Het zijn altijd de kleinen die het gelag moeten betalen!” Boerenverstand of demagogische uitlatingen? Zoals steeds... Lees meer

De hoedanigheid van ambachtsman officieel erkend

28/04/2016 - Sociaal-juridische informatie De Kamer heeft donderdag unaniem een wetsontwerp goedgekeurd dat enkele verbeteringen aanbrengt aan de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman. Deze wet die de definitie van de ambachtsman operationeel maakt, zal op... Lees meer

Federale steunmaatregelen voor ondernemingen en kmo's na de aanslagen - voorstelling

22/04/2016 - Sociaal-juridische informatie "We zijn geconfronteerd met een moeilijke situatie. We willen verenigd actie ondernemen. Ons land heeft genoeg potentieel om deze beproeving te doorstaan." Charles Michel Lees meer

Een projectoproep om het hart van Brussel weer tot leven te brengen

12/04/2016 - Sociaal-juridische informatie Niet de doornen maar de heerlijke geur beschermt de roos. Woorden van een Perzische dichter, geciteerd door Ilios Kotsou, vorser in de Psychologie aan de ULB. Brussel incasseerde klappen. Meerdere klappen, trouwens. Het begon met de... Lees meer

De zelfstandigen van sommige sectoren in crisis (alle landbouwsectoren en de Brusselse buurthandel en horeca) zullen faciliteiten krijgen om hun sociale bijdragen aan te passen

30/03/2016 - Sociaal-juridische informatie Voortaan zal het mogelijk zijn om te erkennen dat sommige sectoren “in crisis” verkeren. De zelfstandigen uit deze sectoren zullen dan ook bepaalde faciliteiten krijgen voor de betaling van hun sociale bijdragen. Willy Borsus, minister van... Lees meer

Terreuraanslagen van 22 maart 2016 in Brussel: de zelfstandigen opgeschud en solidair.

22/03/2016 - Stellingname van IZEO Brussel, 22 maart 2016.   IZEO verenigt en vertegenwoordigt zelfstandigen en KMO-bedrijfsleiders in België en in Brussel. Wij zijn zoals iedereen diep geschokt door de walgelijke gewelddaden die Brussel, zijn inwoners, zijn... Lees meer

Minister Willy Borsus kondigt concrete maatregelen aan ten gunste van het vrouwelijk ondernemerschap!

08/03/2016 - Stellingname van IZEO Brussel, 07/03/2016 – in het najaar van 2015 had IZEO drie belangrijke eisen gesteld voor zelfstandige moeders: een langer moederschapsverlof, meer flexibiliteit bij het opnemen van dit moederschapsverlof en een vrijstelling van sociale lasten... Lees meer

Pagina's