Laatste nieuws

KMO’s: een haat- en liefderelatie

30/05/2016 - Sociaal-juridische informatie Deze beweringen klinken o toch zo vertrouwd in de oren: “De fiscus valt de KMO’s lastig maar laten multinationals gedijen!”, “Het zijn altijd de kleinen die het gelag moeten betalen!” Boerenverstand of demagogische uitlatingen? Zoals steeds... Lees meer

De hoedanigheid van ambachtsman officieel erkend

28/04/2016 - Sociaal-juridische informatie De Kamer heeft donderdag unaniem een wetsontwerp goedgekeurd dat enkele verbeteringen aanbrengt aan de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman. Deze wet die de definitie van de ambachtsman operationeel maakt, zal op... Lees meer

Federale steunmaatregelen voor ondernemingen en kmo's na de aanslagen - voorstelling

22/04/2016 - Sociaal-juridische informatie "We zijn geconfronteerd met een moeilijke situatie. We willen verenigd actie ondernemen. Ons land heeft genoeg potentieel om deze beproeving te doorstaan." Charles Michel Lees meer

Een projectoproep om het hart van Brussel weer tot leven te brengen

12/04/2016 - Sociaal-juridische informatie Niet de doornen maar de heerlijke geur beschermt de roos. Woorden van een Perzische dichter, geciteerd door Ilios Kotsou, vorser in de Psychologie aan de ULB. Brussel incasseerde klappen. Meerdere klappen, trouwens. Het begon met de... Lees meer

De zelfstandigen van sommige sectoren in crisis (alle landbouwsectoren en de Brusselse buurthandel en horeca) zullen faciliteiten krijgen om hun sociale bijdragen aan te passen

30/03/2016 - Sociaal-juridische informatie Voortaan zal het mogelijk zijn om te erkennen dat sommige sectoren “in crisis” verkeren. De zelfstandigen uit deze sectoren zullen dan ook bepaalde faciliteiten krijgen voor de betaling van hun sociale bijdragen. Willy Borsus, minister van... Lees meer

Terreuraanslagen van 22 maart 2016 in Brussel: de zelfstandigen opgeschud en solidair.

22/03/2016 - Stellingname van IZEO Brussel, 22 maart 2016.   IZEO verenigt en vertegenwoordigt zelfstandigen en KMO-bedrijfsleiders in België en in Brussel. Wij zijn zoals iedereen diep geschokt door de walgelijke gewelddaden die Brussel, zijn inwoners, zijn... Lees meer

Minister Willy Borsus kondigt concrete maatregelen aan ten gunste van het vrouwelijk ondernemerschap!

08/03/2016 - Stellingname van IZEO Brussel, 07/03/2016 – in het najaar van 2015 had IZEO drie belangrijke eisen gesteld voor zelfstandige moeders: een langer moederschapsverlof, meer flexibiliteit bij het opnemen van dit moederschapsverlof en een vrijstelling van sociale lasten... Lees meer

BTW-nieuwigheden voor 2016…

22/02/2016 - Sociaal-juridische informatie Van de Kerstman kregen de zelfstandigen en KMO-bedrijfsleiders een aantal btw-nieuwigheden. Een overzichtje aan de hand van de informatie waarover wij vandaag beschikken[1]. 1. Verhoging van de vrijstelling tot 25.000 € voor kleine... Lees meer

Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers: vereenvoudiging

08/02/2016 - Sociaal-juridische informatie Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, wil de wet op de aard (werknemer of zelfstandige) van de arbeidsrelaties grondig herzien. Alle instellingen die betrokken zijn bij de controle... Lees meer

Sociale bijdragen van zelfstandigen: de nieuwe berekening en een eerste balans

05/01/2016 - Sociaal-juridische informatie Sinds 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen van zelfstandigen berekend volgens de inkomsten van het lopende jaar, en niet meer volgens die van drie jaar geleden (2012 voor 2015). Een eerste balans van deze hervorming, waar de zelfstandigen... Lees meer

Pagina's