Laatste nieuws

Soirée IZEO sur la réforme de l'impôt des sociétés, un succès !

01/06/2018 - Aankondiging van evenementen   La soirée concernant la réforme de l’Impôt des sociétés organisée par Izeo, Partena Professional et Trends-Tendances a été un franc succès. Près de 200 entrepreneurs et professions libérales nous ont rejoints aux Salons Waerboom... Lees meer

Izeomag nr18 - Algemene verordening gegevensbescherming

25/05/2018 - Stellingname van IZEO Betekent 25 mei 2018 iets voor u? Typ deze datum in uw Google-zoekmachine en u zult al gauw merken dat de eerste tien artikelen in de lijst het allemaal hebben over de inwerkingtreding van de AVG of GDPR, afhankelijk of u de afkorting ... Lees meer

Izeomag Nr17 - Microkrediet: alternatieve financiering met begeleiding

12/04/2018 - Stellingname van IZEO 1968-2018: 50 jaar geleden werd in België het Sociaal Statuut van Zelfstandige geboren! Een halve eeuw geleden was een loopbaan als zelfstandige een levenskeuze die enorme risico’s inhield door de onzekerheden van het leven. Een ... Lees meer

EVALUATIE VAN DE IMPACT VAN DE VERHOOGDE MINIMUMBEZOLDIGING VAN TEN MINSTE ÉÉN BEDRIJFSLEIDER: EEN ANALYSE VAN IZEO VOORZIET 15% BETROKKEN ZAAKVOERDERS

07/04/2018 - Stellingname van IZEO Tijdens de jongste begrotingscontrole besliste de Federale Regering de verhoging van de sanctie wegens ontoereikende bezoldiging vanaf het boekjaar 2021 af te schaffen. De Regering zal tegen de maand juli van dit jaar de impact van de verhoging... Lees meer

COLLECTIEVE BONUS OF NIET-RECURRENTE RESULTAATGEBONDEN VOORDELEN : IZEO VRAAGT DAT HET STELSEL AANTREKKELIJKER EN TOEGANKELIJKER ZOU WORDEN VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN

14/03/2018 - Stellingname van IZEO De collectieve bonus of niet-recurrente resultaatgebonden voordelen kenden een nooit aflatend succes sinds hun invoering in 2008. Concreet gaat het hier om voordelen die voortvloeien uit de collectieve resultaten van een onderneming, van... Lees meer

WETSONTWERP FISCALE VRIJSTELLING VAN € 6000 PER JAAR VOOR TOEVALLIGE INKOMSTEN

16/01/2018 - Stellingname van IZEO IZEO VERZET ZICH TEGEN DIT ONTWERP EN VRAAGT DAT HET INDIVIDUELE VOORDEEL VAN DEZE VRIJSTELLING OP ZIJN MINST TOT DRIE JAAR ZOU WORDEN BEPERKT. Brussel, 15 januari 2018 De federale regering werkt aan een wetsontwerp aangaande een... Lees meer

Hervorming van de vennootschapsbelasting

22/12/2017 - Sociaal-juridische informatie 87% van de KMO Bedrijfsleiders beschouwen de daling van het verlaagd belastingtarief tot 20% in 2018 als een positief signaal voor de ontwikkeling van hun activiteiten. De federale Regering heeft een algemene hervorming van de... Lees meer

Izeomag Nr 16 - De wet van 11/08/2017 “Insolventie van ondernemingen”

20/12/2017 - Stellingname van IZEO 2017 loopt ten einde en er ligt blijkbaar nog zoveel werk voor de boeg dat we amper een blik in de achteruitkijkspiegel durven werpen. Dit heeft de FOD Economie nochtans al gedaan met de tweede editie van zijn jaaroverzicht van de KMO’s... Lees meer

Izeomag Nr15 - Is een dashboard werkelijk nodig?

25/10/2017 - Stellingname van IZEO Hebt u ooit al geprobeerd met een wagen te rijden zonder de minste blik te werpen op het dashboard? Niet gemakkelijk, hé! Voor uw onderneming geldt hetzelfde principe. U kunt natuurlijk uw intuïtie inroepen, maar uit de praktijk... Lees meer

Izeomag Nr 14 - Noch zelfstandige, noch loontrekkende: een nieuw statuut van autonome werkkracht?

14/09/2017 - Stellingname van IZEO September, opnieuw. De meestal rustige vakantiemaanden werden dit jaar gekenmerkt door een politieke crisis die in juni begon en waarvan de onderhandelingen eind juli in het Waalse Gewest werden afgerond. Voor de Federatie Wallonië-... Lees meer

Pagina's