Laatste nieuws

Steeds meer Belgen starten met ondernemen na hun vijftigste

16/11/2018 - Sociaal-juridische informatie Aandeel 50-plussers onder startende ondernemers stijgt op vijf jaar tijd met 25 procent, blijkt uit cijfers van sociaal secretariaat Partena Professional Volgens een analyse van Compass, het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen van... Lees meer

Tax Shift – ‘Nulbijdrage’: Enquête Izeo

11/10/2018 - Stellingname van IZEO In het raam van de Tax Shift voerde de federale regering aan het begin van de legislatuur een maatregel in waarmee een zelfstandige gemakkelijker een eerste werknemer in dienst kan nemen. Dankzij deze maatregel – de zgn. "nulbijdrage" – kan een... Lees meer

Izeomag Nr 19 - De Werkgeversgroepering: een eerste stap naar de aanwerving

09/07/2018 - Stellingname van IZEO Personeel aanwerven betekent teamwerk, leren delegeren, relaties beheren en natuurlijk ook extra kosten. Kortom, heel wat extra gedoe en kopzorgen voor een zelfstandige. Toch is het inhuren van personeel vaak de enige manier om een... Lees meer

Soirée IZEO sur la réforme de l'impôt des sociétés, un succès !

01/06/2018 - Aankondiging van evenementen   La soirée concernant la réforme de l’Impôt des sociétés organisée par Izeo, Partena Professional et Trends-Tendances a été un franc succès. Près de 200 entrepreneurs et professions libérales nous ont rejoints aux Salons Waerboom... Lees meer

Izeomag nr18 - Algemene verordening gegevensbescherming

25/05/2018 - Stellingname van IZEO Betekent 25 mei 2018 iets voor u? Typ deze datum in uw Google-zoekmachine en u zult al gauw merken dat de eerste tien artikelen in de lijst het allemaal hebben over de inwerkingtreding van de AVG of GDPR, afhankelijk of u de afkorting ... Lees meer

Izeomag Nr17 - Microkrediet: alternatieve financiering met begeleiding

12/04/2018 - Stellingname van IZEO 1968-2018: 50 jaar geleden werd in België het Sociaal Statuut van Zelfstandige geboren! Een halve eeuw geleden was een loopbaan als zelfstandige een levenskeuze die enorme risico’s inhield door de onzekerheden van het leven. Een ... Lees meer

EVALUATIE VAN DE IMPACT VAN DE VERHOOGDE MINIMUMBEZOLDIGING VAN TEN MINSTE ÉÉN BEDRIJFSLEIDER: EEN ANALYSE VAN IZEO VOORZIET 15% BETROKKEN ZAAKVOERDERS

07/04/2018 - Stellingname van IZEO Tijdens de jongste begrotingscontrole besliste de Federale Regering de verhoging van de sanctie wegens ontoereikende bezoldiging vanaf het boekjaar 2021 af te schaffen. De Regering zal tegen de maand juli van dit jaar de impact van de verhoging... Lees meer

COLLECTIEVE BONUS OF NIET-RECURRENTE RESULTAATGEBONDEN VOORDELEN : IZEO VRAAGT DAT HET STELSEL AANTREKKELIJKER EN TOEGANKELIJKER ZOU WORDEN VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN

14/03/2018 - Stellingname van IZEO De collectieve bonus of niet-recurrente resultaatgebonden voordelen kenden een nooit aflatend succes sinds hun invoering in 2008. Concreet gaat het hier om voordelen die voortvloeien uit de collectieve resultaten van een onderneming, van... Lees meer

WETSONTWERP FISCALE VRIJSTELLING VAN € 6000 PER JAAR VOOR TOEVALLIGE INKOMSTEN

16/01/2018 - Stellingname van IZEO IZEO VERZET ZICH TEGEN DIT ONTWERP EN VRAAGT DAT HET INDIVIDUELE VOORDEEL VAN DEZE VRIJSTELLING OP ZIJN MINST TOT DRIE JAAR ZOU WORDEN BEPERKT. Brussel, 15 januari 2018 De federale regering werkt aan een wetsontwerp aangaande een... Lees meer

Hervorming van de vennootschapsbelasting

22/12/2017 - Sociaal-juridische informatie 87% van de KMO Bedrijfsleiders beschouwen de daling van het verlaagd belastingtarief tot 20% in 2018 als een positief signaal voor de ontwikkeling van hun activiteiten. De federale Regering heeft een algemene hervorming van de... Lees meer

Pagina's