Wijziging procedure afleveren kaarten ambulante handel

Categorie: 
Sociaal-juridische informatie

Aanleiding voor de wijziging van de procedure is de vaststelling zowel door gemeenten en steden als door controlediensten ( ondersteund door de beroepsverenigingen van marktkramers) dat heel wat fraude gepleegd wordt met de huidige afgeleverde documenten door de ondernemingsloketten. Van ( moeilijk vaststelbaar) ongeldige kopie tot vervalsingen en namaak……

Daarom heeft de overheid beslist om de huidige kaart ambulante handel te vervangen door een speciaal aangemaakte en beveiligde kaart ( vergelijkbaar met ID kaart) met QR code ( leesbaar met o.a. smart Phone) die o.a. de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) gegevens van de betrokken ondernemer bevat.
De nieuwe regels zijn van toepassing op alle “soorten” kaarten ambulante handel.
Het afleveren van de nieuwe kaarten is gepland vanaf 1.4.2013
 
Belangrijk: Aan de procedure voor het afleveren van kaarten foorreiziger wijzigt niets!
 

Afleveren nieuwe kaarten ambulante handel.

 
Het  Erkend Ondernemingsloket (EOL) blijft de instantie die namens de klant de kaart zal aanvragen. Hiervoor is een interface (gekoppeld aan de KBO) geschreven die elk EOL moet gebruiken om de kaart(en) aan te vragen. 
De productie van de kaart gebeurt niet meer door het EOL, maar door een door de FOD Economie aangesteld en erkend bedrijf. Deze onderneming zend de aangevraagde kaart op per post naar het EOL. Het loket contacteert vervolgens de klant en nodigt deze uit om zijn leurkaart te komen ophalen. Het loket bezorgt de kaart aan de klant. De tijd tussen aanvraag en afleveren is maximum één week.
 
Op de kaart zal eveneens het logo van het EOL aangebracht worden, zodat vlot kan herkend worden welk EOL de kaart afgeleverd heeft.
 

Vervanging van alle in omloop zijnde kaarten ambulante handel.

 
Alle op vandaag in omloop zijnde kaarten moeten tussen 1.4.2013 en 31.03.2014 vervangen worden door de nieuwe beveiligde kaart.
 
De administratie raamt dat momenteel een 50.000 kaarten in omloop zijn waarvan vermoedelijk 20 % niet meer actief!
 
De klant dient zijn bestaande leurkaart voor te leggen (betreft zowel de versie zoals de EOL nu afleveren als de versie daaraan voorafgaand die eveneens nog in omloop is) aan het EOL, dat op basis van deze gegevens via de interface een vervangende beveiligde kaart aanvraagt. De oude, niet meer geldige kaart, wordt in het dossier bewaard.
 
De kostprijs voor de vervanging  is 13 € per kaart door de ondernemer te betalen . 
 
Als het loket tot de vaststelling komt dat bepaalde gegevens in de KBO of bepaalde vergunningen niet meer correct zijn,  kunnen deze wijzigingen, aanpassingen aan het normale tarief door het loket voor de ondernemer geregeld worden. 
 

Communicatie

 
Via het kabinet van minister Laruelle zal in het najaar een informatiecampagne naar alle houders van een kaart ambulante handel, de respectievelijke beroepsverenigingen en de steden en gemeenten opgezet worden om de nieuwe regelgeving en overgangsbepaling bekend te maken.
 
Bron : Partena & HDP Erkend  ondernemingsloket