Wie wil onze sterrenchefs om zeep helpen?

Categorie: 
Stellingname van IZEO

De fiscus is van plan de aftrekbaarheid van zakendiners in sterrenrestaurants te beperken! IZEO klaagt het eigenmachtige en economisch onverantwoorde karakter van deze maatregel aan.

Een omzendbrief van de FOD Financiën van 4 september 2013 herinnert eraan dat de aftrekbaarheid van beroepskosten voor maaltijden normaliter op 69% van het bedrag wordt toegepast. Dezelfde omzendbrief vermeldt echter dat in het geval van zakendiners in sterrenrestaurants, de aftrekbaarheid van een hoog oplopende rekening gedeeltelijk kan worden verworpen als het bedrag op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overschrijdt.

IZEO protesteert heftig tegen een maatregel die de vrije teugel geeft aan onaanvaardbaar eigenmachtige beoordelingen door de fiscus. Aldus IZEO getuigt de omzendbrief van een totaal onbegrip van de macro-economische processen die door kwaliteitsvolle restaurants op gang worden gebracht.

IZEO bestuurder Alex Tallon eschouwt dit als een monumentale blunder:

  • De omzendbrief mikt op een vitale sector van de Belgische economie, een grote bron van tewerkstelling die al zeer zwaar onder de economische crisis heeft geleden en die onder de buitensporige maatregelen die de restaurants treffen, gebukt gaat.
  • De omzendbrief laat de vrije teugel aan een onaanvaardbaar eigenmachtig optreden. Wie kan beslissen of een uitgave al dan niet ‘overdreven’ is? Waarom gaat het begrip ‘sterrenrestaurant’ gepaard met een vermoeden van ‘overdreven uitgaven’? Haalt de Belgische fiscus voortaan zijn inspiratie uit de Michelingids? En welke plaats speelt de wetgever nog in dit dictaat van de administratie?
  • De maatregel is economisch absurd en fiscaal contraproductief. De fiscus zou ondertussen toch moeten weten dat 80-90% van de inkomsten van de restaurants opnieuw in de Belgische economie belanden onder de vorm van salarissen, sociale lasten, BTW, belastingen enz. We vragen ons af of de Staat niet zijn eigen glazen ingooit!

Zelfstandigen en KMO bedrijfsleiders hebben vandaag heel veel behoeften, behalve dan de verwerping van nog meer beroepskosten! Of wenst de fiscus echt dat zakendiners voortaan in het buitenland doorgaan?

IZEO vraagt dus met klem dat de Minister van Financiën zijn administratie tot rede brengt en deze omzendbrief nietig verklaart vooraleer die economische en sociale schade aanricht!

In tegenstelling tot deze fiscale nonsens vraagt IZEO dat restaurantkosten niet alleen voor zelfstandigen en bedrijven fiscaal aftrekbaar zouden zijn, zoals het vandaag het geval is, maar ook voor belastingplichtigen in loondienst, ter hoogte van 10% en met een maximum van 1200 euro per jaar. Zo wordt iedereen aangezet om regelmatig onze restaurants te bezoeken, wat nieuwe economische, sociale en fiscale stromen op gang zal brengen. En daar vaart iedereen wel bij. Een dergelijke maatregel zou niet alleen het sociale leven ten goede komen: het opent nieuwe uitzichten voor restaurants die vandaag bedreigd zijn, verstevigt de tewerkstelling en verbetert de inkomsten van de Staat. Bovendien zou hiermee de Black Box van de Horeca meteen voorbijgestreefd zijn.

IZEO pleit voor een ruimgeestige benadering. Weg met strakke bezuinigingen! IZEO wil de economie nieuw leven inblazen, o.a. met een efficiënte ondersteuning van onze restaurants.