Wat mogen zelfstandigen in 2016 verwachten?

Categorie: 
Stellingname van IZEO

Welke uitzichten biedt het jaar 2016 aan zelfstandigen in België? Een aantal aanmoedigende elementen zijn komen opdagen, maar heel wat andere aspecten blijven voor verbetering vatbaar. Een overzichtje, door IZEO.

In ons land is meer dan een miljoen zelfstandigen actief. Het zijn handelaars, ambachtslieden, vrije beroepen en KMO-bedrijfsleiders. Zij zijn de drijfkracht van onze economie, omdat ze niet alleen waarde creëren, maar ook werkgelegenheid, om te beginnen met hun eigen job. Hun moed en creativiteit verdienen zeker enige aanmoediging!

De helling iets minder steil

We moeten eerlijk toegeven dat het sociaal statuut van zelfstandigen in 10 jaar tijd noemenswaardige is verbeterd. Vandaag geniet een zelfstandige ongeveer dezelfde sociale bescherming als een loontrekkende. Ouders hoeven niet meer te schrikken als zoon- of dochterlief hun aankondigt dat hij of zij een eigen zaak wil oprichten of voor eigen rekening wil gaan werken!

Bovendien werden tijdens de afgelopen maanden meerdere maatregelen getroffen om de oprichting en de ontwikkeling van zelfstandigenactiviteiten en KMO’s te ondersteunen.

Wij juichen de geleidelijke vermindering van de sociale bijdragen van zelfstandigen toe. In het raam van de ‘Tax Shift’ zal het tarief van 22% met 0,5% per jaar verminderen om stapsgewijze in 2018 20,5% te bereiken.

Om bovendien zoveel mogelijk zelfstandigen te helpen de ‘eerste stap’ van de aanwerving aan te durven, zal de eerste werknemer die vanaf 1/1/2016 wordt aangeworven levenslang van werkgeversbijdragen worden vrijgesteld!

Ten slotte wordt investering in KMO’s dankzij de Tax Shelter aangemoedigd. Sinds 1 juli 2015 kunnen particulieren namelijk tot 100.000 euro investeren in ZKO’s of KMO’s die niet meer dan vier jaar oud zijn, en in ruil hiervoor een zeer sterke vermindering van de personenbelasting genieten, die tot 45% kan oplopen! Dit is zeker een krachtige stimulans om een KMO op te richten of de eigen middelen te laten toenemen!

Nog steeds op het verlanglijstje

Naast dit goede nieuws voor het ondernemerschap, blijft een heleboel zaken de zelfstandigen in België ergeren en onder druk zetten. Deze aspecten verdienen doortastend door de overheid te worden aangepakt.

Voorbeelden genoeg: de administratieve doolhof, de overmaat aan lokale en gewestelijke belastingen, de kost van de loonlast voor werkgevers, de terughoudendheid van banken om geld uit te lenen aan starters en KMO’s, problemen met mobiliteit en werkgelegenheid, de sociale dumping, de betalingstermijnen die overheidsdiensten hanteren, de strengheid van sociale en fiscale controles …

Zelfstandige vrouwen vragen bovendien om verbeteringen van het moederschapsverlof en de opvang van kinderen.

Advies en hulp

IZEO zet zich in om zelfstandigen te helpen en te begeleiden bij elke stap van hun ontwikkeling: vanaf de oprichting tot en met de overdracht – en ondertussen bij de groei van de activiteiten en het beheer van eventuele moeilijkheden. IZEO is bovendien aanwezig in de netwerken van KMO-bedrijfsleiders, waardoor ondernemers de mogelijkheid krijgen samen te werken en te creëren, en elkaar te ondersteunen! Maak hiervan zeker gebruik!

Wij hopen dat 2016 voor de zelfstandigen een jaar van economische heropleving en duurzaam herstel wordt. Wij wensen trouwens ook een herstel van het vertrouwen, de beste steun voor onze talenten!

Aan ieder van u en aan uw gezinnen richt ik mijn allerbeste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig jaar 2016.

Miguel Van Keirsbilck
Secretaris-generaal