Uit het relanceplan van de federale regering - versterking van de plusplannen vanaf 1 oktober 2012

Categorie: 
Sociaal-juridische informatie

Deze bijdragevermindering is bedoeld als ondersteuning van startende werkgevers.  De eerste, tweede en derde aanwerving openen elk het recht op een bijhorende vermindering,  telkens met een eigen basisbedrag en aantal toepassingskwartalen.  Gedurende een periode van vijf jaar beslist de werkgever vrij in welke kwartalen en voor welke werknemers hij de eerste, tweede resp. derde vermindering toepast.

Wat is nieuw ?

Verminderingen die ingaan ten vroegste op 1 oktober 2012 worden onmiddellijk versterkt.

Verminderingen ingegaan voor 1 oktober 2012 vallen tot en met het vierde kwartaal 2012 onder de vroegere regeling, en worden vanaf 1 januari 2013 verdergezet onder de nieuwe (versterkte) regeling

vermindering

vroegere regeling

nieuwe regeling

° vanaf 1 oktober 2012 voor verminderingen die ingaan ten vroegste op 1 oktober 2012

° vanaf 1 januari 2013 voor de uitputting van verminderingen die zijn ingegaan voor 1 oktober 2012

uitputting kwartalen met vermindering gedurende

 

basisbedrag

kwartalen met vermindering

basisbedrag

kwartalen met vermindering

eerste aanwerving

€ 1.000,00

5 kwartalen

€ 1.500,00

5 kwartalen

5 jaar (20 kwartalen)

€ 400,00

8 kwartalen

€ 1.000,00

4 kwartalen

 

€ 400,00

4 kwartalen

tweede aanwerving

€ 400,00

13 kwartalen

€ 1.000,00

5 kwartalen

5 jaar (20 kwartalen)

 

€ 400,00

8 kwartalen

derde aanwerving

€ 400,00

9 kwartalen

€ 1.000,00

5 kwartalen

5 jaar (20 kwartalen)

 

 

€ 400,00

4 kwartalen

Wat blijft ongewijzigd?

Alle toepassingsmodaliteiten van deze vermindering blijven doorlopen, zoals:

  • de mogelijkheid tot optimalisatie gedurende vijf jaar, door keuze werknemers en kwartalen;
  • de voorwaarden gekoppeld aan ingang en toepassing van de verminderingen;
  • de beperking tot dezelfde technische bedrijfseenheid;
  • de combinatie met een tussenkomst in de administratiekosten sociaal secretariaat voor de eerste werknemer

Geschreven door:  Els Poelman

Redactie afgesloten op 25 september 2012

Bronnen:

  • Relancestrategie - kadernota van de federale regering o.a. op www.premier.be/nieuws
  • Persbericht van de Ministerraad dd. 21 september 2012
  • Informatie RSZ beschikbaar op redactiedatum

Onder voorbehoud van aanpassing en publicatie reglementering.