Tax Shift – ‘Nulbijdrage’: Enquête Izeo

Categorie: 
Stellingname van IZEO

In het raam van de Tax Shift voerde de federale regering aan het begin van de legislatuur een maatregel in waarmee een zelfstandige gemakkelijker een eerste werknemer in dienst kan nemen. Dankzij deze maatregel – de zgn. "nulbijdrage" – kan een KMO of een zelfstandige een eerste werkkracht aanwerven en tegelijk levenslang vrijgesteld blijven van sociale basisbijdragen op zijn of haar loon.

 Dit stelsel werd ingevoerd op 01.01.2016 en is momenteel geldig voor elke eerste aanwerving die vóór 31.12.2020 plaatsvindt. De overheid lanceerde onlangs een nieuwe informatiecampagne om zelfstandigen nog beter te informeren over de voordelen van de maatregel (https://eerstewerknemer.be/nl/).

IZEO, de beweging die opkomt voor de belangen van zelfstandigen en KMO-zaakvoerders, ondervraagde, in samenwerking met Partena Professional, ondernemers die al dan niet van deze maatregel gebruik kunnen maken. De bedoeling was om hun mening en informatieniveau te achterhalen. De resultaten van de enquête werden vandaag gepresenteerd in aanwezigheid van minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis Ducarme.

72% van de werkgevers die een eerste werknemer in dienst hebben genomen, is van mening dat de "nulbijdrage" een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol heeft gespeeld in hun beslissing.

80% van de werknemers die in het kader van de "nulbijdrage" in dienst zijn genomen, kreeg een contract voor onbepaalde duur en 61% van hen was of is voltijds in dienst.

72% van de werkgevers die op de enquête reageerden, is van mening dat deze maatregel geen of een zeer geringe extra administratieve last met zich meebrengt.

Bijna de helft van de zelfstandigen die niet van de "nulbijdrage"-maatregel profiteerden, was niet op de hoogte van het bestaan ervan.

Slechts 30% van de zelfstandigen of KMO-zaakvoerders die geen werknemers in dienst hebben en niet van deze maatregel hebben geprofiteerd, nam geen werknemer aan omdat de activiteit dit niet rechtvaardigde. Meer dan een kwart (26%) heeft geen medewerker aangeworven omdat zij niet op de hoogte waren van deze maatregel.

Bijna 50% van diegenen die nog geen personeel in dienst hebben genomen, denkt dat deze maatregel hen zou kunnen overtuigen om dit tegen 2020 toch te doen.

76% van de zelfstandigen die nog geen personeel in dienst hebben genomen, hoopt op een verlenging van de maatregel na 31/12/2020.

Federaal minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis DUCARME : "De maatregel van de “nulbijdrage” heeft al toegelaten om 31.167 jobs te creëren sinds zijn invoering in het kader van de taxshift. De enquête van Izeo biedt in meer dan één opzicht een interessante kijk op dit succes. Zij toont aan dat deze gecreëerde jobs tegelijkertijd stabiel (contracten van onbepaalde duur) en kwaliteitsvol (voltijds) zijn. Zij bevestigt mij ook dat we nog meer zelfstandigen kunnen aanmoedigen om hun eerste werknemer in dienst te nemen door hen meer te informeren over het bestaan en de modaliteiten van deze maatregel. En dat is net de bedoeling van de communicatiecampagne en de website www. eerstewerknemer.be, die vorige maand op mijn initiatief gelanceerd werden."IZEO Secretaris-generaal

Pierre-Philippe Grignard: "Volgens onze enquête is nog steeds een zeer groot aantal zelfstandigen en KMO-zaakvoerders niet op de hoogte van de inhoud van de maatregel of de voordelen ervan. Campagnes vanwege overheidsinstanties, ondernemingsloketten en beroepsorganisaties zijn dan ook bijzonder welkom om de regeling te promoten. Net als de geïnterviewde werkgevers en zelfstandigen roept IZEO op tot verlenging van de maatregel na 2020. De enquête toont trouwens aan dat deze maatregel duurzame werkgelegenheid creëert.”