Persbericht: barslecht weer in de lente + ongelukkige kalenderschikking = een ramp voor kledings- en schoenzaken! IZEO reageert.

Categorie: 
Stellingname van IZEO

De bijzonder slechte weersomstandigheden tijdens de tweede helft van de winter en de lente 2013 verergerden nog een aanslepende economische crisis die de consumenten terughoudend heeft gemaakt. Als gevolg hebben de handelaars in textiel en schoenen hun verkoopcijfers zien instorten.

Dit seizoen laat niemand ongedeerd.

De handelaars die aan de IZEO enquête deelnamen, beschouwen de zomerkoopjes 2013 als ‘de laatste kans om een rampzalig seizoen te redden’. Ze zitten met tweemaal zoveel voorraad als gewoonlijk. Ze weten nu al dat ze aanzienlijke kortingen zullen moeten toestaan (tussen 40 en 70%) om klanten aan te trekken.

Tot overmaat van ramp schikt de kalender zich bij het begin van de koopjesperiode 2013 op een vrij ongelukkige manier.

De wet voorziet dat de zomerkoopjes op 1 juli beginnen en op 31 juli eindigen. Wanneer 1 juli een zondag is, mogen de koopjes een dag vroeger beginnen. Pech voor de handelaars: dit jaar valt 1 juli niet op een zondag, wel op een maandag. De handelaars in confectie en schoenen verliezen dus een volledig koopjesweekend. Dit belet de grote ketens echter niet nu al meerdere dagen lang ‘uitzonderlijke kortingen’ aan te bieden…

Omwille van de abnormale omstandigheden – het slechte weer, de economische moeilijkheden en de ongelukkige kalenderschikking – vraagt IZEO dat de koopjesperiode uitzonderlijk op zaterdag 29 juni 2013 zou mogen beginnen. Met deze maatregel zouden handelaars in textiel en schoenen op voet van gelijkheid tegen de grote ketens kunnen concurreren en vooral een deel van de vraag van de consumenten kunnen beantwoorden vooraleer die mensen naar zonniger vakantieoorden trekken!

En dit alles zonder te vrezen voor de controles en boetes van de Federale Overheidsdienst Economie!

In dit raam heeft IZEO een officiële aanvraag aan minister van Middenstand Sabine Laruelle gericht, waarin zij wordt verzocht deze afwijking tijdens de Ministerraad van vrijdag 28 juni 2013 te bespreken.

Wij wensen absoluut constructief te reageren op de tegenspoed waarmee handelaars in confectie en schoenen nu te kampen hebben, aldus IZEO secretaris-generaal Miguel Van Keirsbilck. Uitzonderlijke omstandigheden vereisen uitzonderlijke maatregelen. Wij vragen dat de Ministerraad rekening zou houden met de afschuwelijke omstandigheden waarin handelaars sinds het begin van de lente moeten werken. Wij stellen een uitzonderlijke maatregel voor: toelaten dat alle handelaars – en niet alleen de grote ketens – de koopjesperiode vanaf zaterdag 29 juni 2013 zouden kunnen openen. Dit is het eerste weekend van de zomervakantie. Als tot maandag wordt gewacht, laat men een flink deel van het koopkrachtig publiek naar het buitenland vertrekken, terwijl de handel overal in ons land deze klanten broodnodig heeft! Deze boodschap richten wij aan Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Mijnheer Johan Vande  Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Consumenten. Wij hopen op een gunstige beslissing tijdens de Ministerraad van nu vrijdag 28 juni.