Oprichting van het statuut van student-ondernemer

Categorie: 
Sociaal-juridische informatie

De Ministerraad heeft recent de oprichting goedgekeurd van het statuut van student-ondernemer.

Dit statuut heeft als motief de ondernemingsgeest bij jongeren aan te wakkeren.

In de reglementering die momenteel van toepassing is, heeft een student die start als zelfstandige, een statuut dat equivalent is aan het statuut van een zelfstandige in bijberoep.

Het wettelijk voorontwerp creëert een statuut voor student-ondernemers jonger dan 25 jaar, die op regelmatige basis ingeschreven zijn voor lessen in een onderwijsinstelling met het oog op het bekomen van een diploma dat erkend is door een bevoegde instantie in België.

Dit statuut voorziet :

  • Een voordelig systeem van sociale bijdragen voor studenten die een inkomen hebben dat lager is dan de drempel die van toepassing is voor zelfstandigen in hoofdberoep (13.010,66 € in 2016):

*Vrijstelling van sociale bijdragen indien hun jaarlijks inkomen minder bedraagt dan 6.505,33 €

*Een percentage van 21% in 2017 (20,5% vanaf 2018) voor inkomsten tussen 6.505,33 € en 13.010,66 €.

  • Het behoud van de rechten inzake gezondheidszorgen als persoon ten laste indien de inkomsten lager zijn dan 6.505,33 €, en als titularis indien de student bijdragen betaalt. De periodes waarvoor de student (zelfs verminderde) bijdragen betaalt, laten ook toe om rechten te openen inzake arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsverzekering.
  • Een jobstudent en een student-ondernemer zullen op gelijke voet staan voor de berekening van de personen ten laste. De eerste inkomstenschijf van de student-ondernemers zal niet beschouwd worden als een middel voor de berekening van de personen ten laste.
  • Inkomsten uit alternerende opleiding zullen niet in aanmerking genomen worden als een middel voor de studenten om fiscaal ten laste te blijven van hun ouders.

Het nieuwe statuut van student-ondernemer treedt in voege vanaf 1 januari 2017.

Auteur: Compass