Minister Willy Borsus kondigt concrete maatregelen aan ten gunste van het vrouwelijk ondernemerschap!

Categorie: 
Stellingname van IZEO

Brussel, 07/03/2016 – in het najaar van 2015 had IZEO drie belangrijke eisen gesteld voor zelfstandige moeders: een langer moederschapsverlof, meer flexibiliteit bij het opnemen van dit moederschapsverlof en een vrijstelling van sociale lasten tijdens het kwartaal van de bevalling. Wij stellen vandaag met groot genoegen vast dat deze vragen van vrouwelijke zelfstandigen gehoor hebben gekregen en ruimschoots werden overgenomen in het plan dat vrouwelijk ondernemerschap promoot en dat vandaag door Ministers Willy Borsus en Maggie De Block werd voorgesteld.

“Ons land heeft globaal meer ondernemers nodig. Wij stellen echter vast dat een aantal belemmeringen de plannen van talrijke ondernemende vrouwen verhinderen. Vooral de combinatie tussen een beroepsleven en het moederschap wordt als een struikelblok ervaren. Daarom verheugt IZEO zich om deze maatregelen die enerzijds het leven van aankomende zelfstandige moeders zouden moeten vergemakkelijken, en anderzijds om de aanmoediging van het vrouwelijk ondernemerschap, dat zowel op economisch als op sociaal vlak heel wat troeven inhoudt”, verklaart IZEO secretaris-generaal Miguel Van Keirsbilck.

De maatregelen die de Minister van Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus voorstelt, draaien rond vier assen:

 • De invoering van een barometer van het vrouwelijk ondernemerschap met het oog op het centraliseren van de cijfergegevens over de toestand en de evolutie van het vrouwelijk ondernemerschap
 • Maatregelen ter versterking van het sociaal statuut van de vrouwelijke zelfstandigen, in essentie wat betreft het moederschap en de verzoening tussen gezinsleven en beroepsleven
  • Uitbreiding van het moederschapsverlof van de vrouwelijke zelfstandigen met 4 weken, met de mogelijkheid om dit verlof niet enkel per week op te nemen, maar ook voltijds of deeltijds
  • Vrijstelling van betaling van sociale bijdragen met behoud van rechten voor het kwartaal dat volgt op de bevalling
  • Invoering van een halfautomatisch karakter van de toekenning van dienstencheques moederschap en de mogelijkheid om de toekenning van deze dienstencheques te vervangen door een financiële tussenkomst in het beroep op een erkende vervangingsdienst
  • Creatie van een statuut van familiaal ondersteuner: specifiek en licht statuut gecreëerd in het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen dat gericht zal zijn op studenten, gepensioneerden en werknemers die, op een beperkte manier, tijd willen besteden aan huishoudhulp, kinderopvang en eventueel diensten als vervangende ondernemer.
  • Vereenvoudiging van het beroep op werkgeversgroeperingen
  • Verbetering van de flexibiliteit van de kinderopvangsystemen (in overleg met de deelstaten)
 • Antwoorden op de problemen waarmee specifiek vrouwen geconfronteerd worden in het kader van de financiering van een onderneming

Het gaat hier om de sensibilisering van de banksector en de actoren van de alternatieve financiering voor de bijzonderheden van het vrouwelijk ondernemerschap en de aanmoediging van vrouwen om een beroep te doen op beoefenaars van een cijferberoep in het kader van de samenstelling van hun financieringsdossiers.

 • Sensibilisering, vorming en opleiding van jongeren en vrouwen die een zelfstandige activiteit willen opstarten of die dat overwegen

IZEO beschouwt elk van deze maatregelen als stappen in de goede richting en verwacht een snelle opname in de wetgeving.
Twee aanvullende maatregelen zijn bovendien gewenst: een gelijkaardige uitbreiding van het adoptieverlof voor zelfstandige ouders en de mogelijkheid tot vaderschapsverlof voor zelfstandige papa’s.

“Deze maatregelen zouden een culturele revolutie op gang moeten brengen”, stelt Miguel Van Keirsbilck. “Wanneer morgen een jonge vrouw aan haar ouders aankondigt ‘Papa en Mama, ik heb beslist als zelfstandige voor eigen rekening te gaan werken’, dan hopen we dat ze van de familiekring eerder aanmoedigingen dan waarschuwingen te horen zal krijgen.”