Izeomag Nr17 - Microkrediet: alternatieve financiering met begeleiding

Categorie: 
Stellingname van IZEO

1968-2018: 50 jaar geleden werd in België het Sociaal Statuut van Zelfstandige geboren! Een halve eeuw geleden was een loopbaan als zelfstandige een levenskeuze die enorme risico’s inhield door de onzekerheden van het leven.
Een gefailleerde kon niet terugvallen op werkloosheidsuitkeringen. Voor gezondheidszorg en geneesmiddelen moest hij de volle prijs neertellen. Voor zijn kinderen ontving hij schamele gezinstoelagen. En van een pensioen was er geen sprake.

In de afgelopen 50 jaar – en vooral tijdens het jongste decennium – is de situatie gelukkig fors verbeterd.