Izeomag Nr15 - Is een dashboard werkelijk nodig?

Categorie: 
Stellingname van IZEO

Hebt u ooit al geprobeerd met een wagen te rijden zonder de minste blik te werpen op het dashboard? Niet gemakkelijk, hé!

Voor uw onderneming geldt hetzelfde principe. U kunt natuurlijk uw intuïtie inroepen, maar uit de praktijk blijkt dat dit zelden volstaat.