Izeomag Nr 9 - Wanbetalers. De dag- en nachtmerrie van zelfstandigen!

Categorie: 
Stellingname van IZEO

Drie op tien facturen van zelfstandigen of KMO’s worden laattijdig betaald, dus na de wettelijke termijn van 30 dagen. Erger nog: voor één factuur op tien komt de betaling pas na 90 dagen of zelfs nooit!
In deze materie geven de overheidsdiensten niet bepaald het goede voorbeeld!

Een dergelijke situatie is ondraaglijk voor zelfstandigen en KMO-bedrijfsleiders. De impact beperkt zich niet tot de thesaurie of de financiële gezondheid (het onbetaalde werk werd wel degelijk gepresteerd, benodigdheden werden aangekocht en het personeel werd ervoor betaald).

Wat onvoldoende wordt onderstreept, is dat ook de gemoedsrust er letterlijk aan kapot gaat!