Izeomag - Nr 8 - (Im)mobiliteit, een dubbele bestraffing!

Categorie: 
Stellingname van IZEO

De zon, de blauwe hemel en het ongewoon vlotte verkeer in onze steden waren de duidelijke tekens van de zomervakantie. Gewoon zalig!

Daar is ondertussen een einde aan gekomen. September betekent de terugkeer van de verkeersopstoppingen, de mobiliteitsproblemen en het tijdsverlies.

Brussel blijft de stad met de tweede zwaarste verkeersoverlast in Europa. De andere grote steden van ons land stellen het in deze griezelige rangschikking amper beter.
Niet alleen de automobilisten lijden hieronder: dit geldt ook voor de voorstanders van zachte vervoermiddelen en de mensen die zich met het bovengronds openbaar vervoer verplaatsen.
Zelfstandigen worden dubbel bestraft: ze verliezen tegelijk tijd en geld. De twee uren die ze dagelijks in de files verliezen, kunnen ze niet aan de klant factureren. Op het einde van het jaar weegt dit zwaar door op de balans!

 

 

IZEOMAG is ook beschikbaar in PDF