IZEOMAG Nr 23 - Cyberveiligheid

Categorie: 
Stellingname van IZEO

Zes maanden geleden heeft de kiezer zijn federale en gewestelijke stem uitgebracht. De gewestelijke regeringen hebben
zich binnen een relatief redelijke termijn kunnen vormen, maar federaal zitten we nog steeds met onze vingers te draaien. De
burgers worden ongeduldig. Ze zitten namelijk met enorme verwachtingen op economisch en sociaal vlak, en voor het milieu.