Izeomag Nr 22 - Minder inkomen? Wat zijn de mogelijkheden voor de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen?

Categorie: 
Stellingname van IZEO

Tijdens de afgelopen legislaturen is een aantal maatregelen genomen ten gunste van zelfstandigen. Hierbij horen bijvoorbeeld formules om de sociale bijdragen van zelfstandigen – o.a. starters – te verlagen. Ook het sociale statuut van zelfstandigen is verbeterd,
met onder meer een betere toegang tot het overbruggingsrecht (een soort recht op een werkloosheidsuitkering voor sommige
zelfstandigen), bijstand ingeval van een geboorte of voor mantelzorgers. Ook de gewesten hebben steunmaatregelen tot stand
gebracht, vaak in de vorm van bonussen.