Izeomag Nr 20 - Is het wel verstandig om tijdens een crisisperiode mijn eigen onderneming op te starten?

Categorie: 
Stellingname van IZEO

Er is nog veel werk aan de winkel: het sociaal statuut van de zelfstandige is zeker verbeterd, maar blijft minder voordelig dan dat van loontrekkenden en ambtenaren. Verdere inspanningen naar gelijkwaardige statuten zullen ongetwijfeld de belemmeringen en terughoudendheid helpen afbouwen die ondernemerschap momenteel nog afremmen.