Izeomag Nr 14 - Noch zelfstandige, noch loontrekkende: een nieuw statuut van autonome werkkracht?

Categorie: 
Stellingname van IZEO

September, opnieuw. De meestal rustige vakantiemaanden werden dit jaar gekenmerkt door een politieke crisis die in juni begon en waarvan de onderhandelingen eind juli in het Waalse Gewest werden afgerond. Voor de Federatie Wallonië-Brussel evenals voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest echter komt er waarschijnlijk nooit een akkoord. De periode die nu in deze laatste twee entiteiten aanvangt, wordt geen beheer van de lopende zaken, krijgen we te horen. Niemand heeft ontslag genomen...