Horecasector: wijzigingen op til

Categorie: 
Sociaal-juridische informatie

Op 26 april 2013 heeft de ministerraad verschillende ontwerpen goedgekeurd in verband met de horecasector.
Hieronder bekijken we de draagwijdte van die beslissingen.

Nieuwe vermindering van RSZ-bijdragen voor vaste werknemers

Specifiek voor de werkgevers uit de horecasector werd een nieuwe vermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid gecreëerd.

Een werkgever uit de horecasector die ten hoogste 50 werknemers tewerkstelt, heeft recht op een vermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid voor maximaal 5 voltijdse werknemers met een vaste overeenkomst.

Om die vermindering van RSZ-bijdragen te genieten, moet de werkgever het geregistreerd kassasysteem (uiterlijk tegen eind 2015) invoeren en de aanwezigheid van al zijn werknemers ermee registreren.

De vermindering bedraagt € 500 per kwartaal per werknemer en is niet beperkt in de tijd.

De vermindering bedraagt € 800 per kwartaal als de werknemer jonger dan 26 jaar is.

Het ontwerp van Koninklijk Besluit bepaalt hoe de berekening van het aantal tewerkgestelde werknemers moet gebeuren. Het legt ook de definitie vast van de begrippen 'voltijdse arbeidsovereenkomst' en 'vaste werknemer'.

De datum van inwerkingtreding van deze nieuwe vermindering van RSZ-bijdragen is nog niet bekend.

Hervorming van het statuut van gelegenheidswerknemer

Ten laatste vanaf 1 oktober 2013 zullen wijzigingen aangebracht worden aan het statuut van gelegenheidswerknemer in de horeca:

  • Gelegenheidswerknemers zullen maximaal 50 dagen per jaar mogen werken onder dit statuut;
  • De werkgever zal dit systeem niet meer dan 100 dagen per jaar mogen gebruiken;
  • De sociale bijdragen zullen onder dit statuut berekend worden op een forfait van € 7,5 per uur of een dagforfait van € 45.
  • Er zal 33 % bedrijfsvoorheffing worden ingehouden.

Het voorontwerp van wet verduidelijkt dat het begrip 'gelegenheidswerknemer' niet wijzigt.

Een student zal het statuut van gelegenheidswerknemer (maximaal 50 dagen per jaar) kunnen combineren met dat van student (maximaal 50 dagen per jaar).

Het nieuwe statuut is niet gekoppeld aan de invoering van de kassa met black box (in tegenstelling tot voormelde vermindering van RSZ-bijdragen).

Het ontwerp van Koninklijk Besluit past ook de aangifte van gegevens in de Dimona-aangifte aan.

Gebruik van het geregistreerd kassasysteem

Het voorontwerp van wet voorziet in een certificatieprocedure van het geregistreerd kassasysteem waarmee de werkgever uiterlijk tegen eind 2015 de aanwezigheid van al zijn werknemers moet registreren. Dit is één van de voorwaarden die de werkgever moet naleven als hij bovenvermelde vermindering van RSZ-bijdragen wenst te genieten voor sommige van zijn vaste werknemers.

De producent, invoerder en verdeler van het geregistreerd kassasysteem moeten die certificatieprocedure in acht nemen.

Tot op heden zijn de wijzigingen nog niet in officiële teksten gegoten en werden ze nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. We brengen u zeker op hoogte zodra de teksten beschikbaar zijn.

Bronnen: persberichten van de ministerraad van 26 april 2013.
Geschreven door : Anne Ghysels - Legal Department – Partena HR