Hervorming van de vennootschapsbelasting

Categorie: 
Sociaal-juridische informatie

87% van de KMO Bedrijfsleiders beschouwen de daling van het verlaagd belastingtarief tot 20% in 2018 als een positief signaal voor de ontwikkeling van hun activiteiten.

De federale Regering heeft een algemene hervorming van de Vennootschapsbelasting op gang gebracht. Wat denken de ondernemers hiervan?

Izeo vroeg naar de mening van de ondernemers over de lopende hervorming.

Volgens een opiniepeiling waaraan meer dan 1.000 Zelfstandigen en KMO Bedrijfsleiders hebben deelgenomen, beschouwt 87% van de KMO Bedrijfsleiders de daling van het verlaagd belastingtarief tot 20% in 2018 als een positief signaal voor de ontwikkeling van hun activiteiten.

48% van de Zelfstandigen die hun activiteit als natuurlijke persoon beoefenen, oordeelt dat de daling van het verlaagd belastingtarief tot 20% in 2018 hen kan aanzetten om een vennootschap op te richten.

Izeo ondervroeg de Zelfstandigen en KMO Bedrijfsleiders ook over de verplichte verhoging van de minimumbezoldiging van ten minste één bedrijfsleider om het verlaagd tarief te kunnen genieten. Hieruit blijkt dat 52% van de bedrijfsleiders denkt dat de verhoging van € 36.000 tot € 45.000 de ontwikkeling van hun activiteiten zal afremmen. 31% van de bedrijfsleiders is de andere mening toegedaan en 17% heeft geen mening. Er is geen duidelijk onderscheid tussen de verschillende activiteitsectoren.

39% van de Zelfstandigen als natuurlijke persoon denkt dat de verhoging van de minimumbezoldiging de overgang naar een vennootschap zal afremmen. 21% denkt het tegenovergestelde en 40% heeft geen mening.

71% van de KMO bedrijfsleiders denkt bovendien dat de tijdelijke verhoging tot 20% van de investeringsaftrek, positief bijdraagt tot hun activiteiten.

Ten slotte vindt 69% van de bedrijfsleiders dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn over de inhoud van de hervorming.

Pierre-Philippe Grignard, secretaris-generaal van Izeo: “De KMO bedrijfsleiders geven een duidelijk signaal aan de regering. De vermindering van het verlaagd belastingtarief tot 20% is een werkelijke troef om de economie te stimuleren. Dit is goed nieuws, maar voorzichtigheid is geboden. De druk die voortvloeit uit de verhoging van de bezoldiging van de bedrijfsleider heeft een afremmend effect, vindt 52% van de respondenten. Rekening houdend met de complexiteit van deze materie, zijn een genuanceerde analyse en gedetailleerde informatie zeker noodzakelijk.”.


De enquête rond de hervorming van de Vennootschapsbelasting werd uitgestuurd via een opiniepeiling op 20 december 2017. Ze werd gericht aan Zelfstandigen en de Bedrijfsleiders van KMO’s met minder dan 20 arbeidskrachten, die lid zijn van Izeo of aangesloten bij Partena Professional. Er kwamen 1095 antwoorden.

Vertegenwoordiging van de sectoren: 31% vrije beroepen, 30% diensten, 13% handel, 11% bouw, 11% andere en 4% horeca.