Herinnering: 10 eerste steunmaatregelen voor kmo’s en zelfstandigen

Categorie: 
Advies om uw KMO te besturen

Beste leden, 

Hierbij een overzicht van de getroffenen maatregelen ter ondersteuning van zelfstandigen en KMO's : 

  1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
  2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
  3. Afbetalingsplan voor patronale sociale bijdragen
  4. Afbetalingsplan voor de btw
  5. Afbetalingsplan voor de bedrijfsvoorheffing
  6. Afbetalingsplan voor de personenbelasting / vennootschapsbelasting
  7. Vermindering van de voorafbetalingen van de zelfstandigen
  8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen van de zelfstandigen
  9. Vervangingsinkomen ten gunste van de zelfstandigen (overbruggingsrecht)
  10. Flexibiliteit in de uitvoering van federale overheidsopdrachten

 

Het Izeo team