EVALUATIE VAN DE IMPACT VAN DE VERHOOGDE MINIMUMBEZOLDIGING VAN TEN MINSTE ÉÉN BEDRIJFSLEIDER: EEN ANALYSE VAN IZEO VOORZIET 15% BETROKKEN ZAAKVOERDERS

Categorie: 
Stellingname van IZEO

Tijdens de jongste begrotingscontrole besliste de Federale Regering de verhoging van de sanctie wegens ontoereikende bezoldiging vanaf het boekjaar 2021 af te schaffen. De Regering zal tegen de maand juli van dit jaar de impact van de verhoging van de minimumbezoldiging tot € 45.000 evalueren.

Dit is goed nieuws voor de KMO-bedrijfsleiders.

Volgens een in december door IZEO gepubliceerde enquête beschouwt 87% van de KMO-bedrijfsleiders de daling van het verlaagd belastingtarief tot 20% in 2018 als een positief signaal voor de ontwikkeling van hun activiteiten maar 52% van deze zaakvoerders denkt dat de verhoging van € 36.000 tot € 45.000 van hun minimumbezoldiging de ontwikkeling van hun activiteiten zal afremmen.

De verhoging van de sanctie voor ontoereikende bezoldiging met 10% in 2021 was trouwens een nutteloze en ongeschikte boete. IZEO verheugt zich om de afschaffing hiervan.

Toch moet verder worden gewerkt aan de analyse van de impact op KMO's van een hervorming die is bedoeld om het ondernemerschap en de groei van kleinere ondernemingen te bevorderen.

IZEO wil bijdragen tot dit debat en onderzocht de bezoldigingen die bedrijfsleiders in 2017 bij het sociaal secretariaat van Partena hebben aangegeven.

60% van de 20.799 zaakvoerders die in 2017 een bezoldiging hebben aangegeven, heeft minder dan € 36.000 inkomen.

De verhoging tot € 45.000 van de minimumbezoldiging om het lagere belastingtarief te genieten, zou 15% extra zaakvoerders betreffen.

De gemiddelde bezoldiging bedraagt € 38.673, zonder rekening te houden met de zaakvoerders zonder inkomen.

Meerdere parameters beïnvloeden de bepaling van het verlaagd tarief, waaronder de winst die de ondernemingen effectief aangeven.

IZEO vraagt om een duidelijk inzicht te krijgen in de gevolgen van de verhoogde minimumbezoldiging op KMO’s, vooraleer een nieuw bedrag wordt vastgelegd of de voorwaarden worden herzien.

Pierre-Philippe Grignard, secretaris-generaal van IZEO: “Het signaal is zeker positief voor de KMO’s, tenminste als het verlaagd belastingtarief kan worden toegepast op de grote meerderheid van de kleinere ondernemingen. Wij vragen naar meer duidelijkheid over de studies en voorspellingen die de Regering heeft verricht. En wij willen resoluut een positieve bijdrage leveren aan dit debat.”