Eenmaking statuut arbeiders - bedienden: regering kaatst bal terug naar sociale partners!

Categorie: 
Stellingname van IZEO

IZEO vraagt een snelle oplossing die rekening houdt met de kmo’s en de arbeidskost voor de werkgevers niet verhoogt, niet rechtstreeks, noch onrechtstreeks!

Afgelopen vrijdag 7 juni heeft de regering de vakbonds- en werkgeversorganisaties ontmoet in verband met het dossier over de eenmaking van het statuut arbeiders-bedienden.
Ten laatste tegen 8 juli 2013 zou het verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden voor de opzeggingstermijnen en carenzdag weggewerkt moeten zijn. Zo wordt tegemoetgekomen aan de eis van het Grondwettelijk Hof.

Na het mislukken van de onderhandelingen tussen de sociale partners einde maart, had de regering het heft in handen genomen in dit gevoelige dossier. De regering heeft de sociale partners nu echter gevraagd het overleg te hervatten en tot een akkoord te komen. Daarvoor heeft ze de sociale partners trouwens een lijstje met vragen bezorgd dat hen moet helpen een evenwichtige oplossing te vinden. Momenteel valt niet uit te sluiten dat andere punten (dan de opzeggingstermijnen en carenzdag) worden opgenomen in de besprekingen.

Geschreven door : Catherine Legardien - Legal Department