De nieuwe maatregelen voor de HORECAsector: te beperkt en te laat. IZEO trekt de alarmbel!

Categorie: 
Stellingname van IZEO

Vandaag worden in België honderden restaurants en duizenden banen direct bedreigd. IZEO reageert.

Voor de Horecasector kondigde de federale regering maatregelen aan in verband met de tewerkstelling van tijdelijke arbeidskrachten (vanaf 1 oktober 2013). Deze beslissingen zijn bedoeld om de dramatische gevolgen te verzachten van de ‘zwarte doos’ die binnenkort in de sector in voege treedt (eerst op een vrijwillige basis vanaf 1 januari 2014 en later verplicht, in principe vanaf 1 januari 2015). Mooi zo… maar totaal ontoereikend!

Als intersectorale werkgeversbeweging maakt IZEO zich zorgen over de bescheidenheid van deze ‘compenserende’ maatregelen die in geen geval de gevolgen van de zwarte doos zullen neutraliseren. “De black box zal, in haar huidige vorm, duur uitvallen en schade aanrichten. De voorziene compensaties schieten schromelijk tekort. Maandelijks 500 euro minder RSZ-lasten, alleen op de eerste vijf werknemers, dat is bluf”, protesteert Miguel Van Keirsbilck, secretaris-generaal van IZEO, de beweging van zelfstandigen en KMO-bedrijfsleiders. “Welke kennis van de sector hebben diegenen die over deze maatregelen hebben onderhandeld en beslist? Een studie van de Solvay Business School toont aan dat, na de invoering van de zwarte doos in de Horecasector, 14.500 arbeidsplaatsen verloren zullen gaan en evenveel nieuwe werklozen de reeds aanzienlijke bevolking van werkzoekende zullen aanvullen! Ons antwoord is dus duidelijk NEEN”, stelt Miguel Van Keirsbilck met klem.

Rekening houdend met de enorme toegevoegde waarde van de Horecasector in België en de tewerkstelling die met kwaliteitsvolle restaurants gepaard gaat, vraagt IZEO dat de regering deze aanpak van de sector radicaal herziet. Zo niet zullen tientallen restaurants verplicht zijn definitief te sluiten en gaat een flink pak toegevoegde waarde en tewerkstelling teloor.

Om hierover meer te weten, leest u een uitvoerigere beschrijving van de huidige maatregelen in het volgende artikel van Partena HR.

 

Miguel Van Keirsbilck
Secretaris Generaal IZEO