Coronavirus: Maatregelen voor zelfstandigen in moeilijkheden

Categorie: 
Advies om uw KMO te besturen

Beste Ondernermers, 

Indien u problemen ondervindt naar aanleiding van het coronavirus, kan u een beroep doen op verschillende bestaande maatregelen.

Deze maatregelen gelden voor alle zelfstandigen in hoofdberoep en voor alle meewerkende partners met maxistatuut.

Het volledig artikel kan geraadpleegd worden op de website van Partena Professional  : https://www.partena-professional.be/nl/knowledge-center/infoflashes/coronavirus-maatregelen-voor-zelfstandigen-moeilijkheden

Wij zullen u op de hoogte houden van andere maatregelen die zullen worden genomen om de economische gevolgen van deze crisis te beperken.

Het IZEO-team.