#BrusselsLockdown : Zoals gevraagd door IZEO, stelt Willy Borsus maatregelen voor Brusselse winkeliers en horecasector voor

Categorie: 
Sociaal-juridische informatie

Om de Brusselse winkeliers, restaurant- en caféhouders rechtmatig te ondersteunen, die het onrechtstreekse slachtoffer zijn van de onontbeerlijke veiligheidsmaatregelen voor de burgers, heeft Willy BORSUS, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Landbouw vandaag steunmaatregelen aangekondigd voor de winkeliers en de horecasector die geraakt worden door de verhoging van het dreigingsniveau naar niveau 4 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Sinds afgelopen zaterdag (en nog minstens tot maandag) ondergaan de winkeliers en de restaurants, etc. immers de zware gevolgen van de terreurdreiging omdat zij ofwel gesloten zijn, ofwel amper klanten over de vloer krijgen (#BrusselsLockdown).

De steunmaatregelen zullen in meerdere richtingen gaan:

  • toelating van uitstel met een jaar van de sociale bijdragen voor het vierde kwartaal 2015 voor de zelfstandigen (uit de handels- en horecasector) uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op eenvoudig verzoek en zonder verhogingen voor te late betaling. Er zal vandaag een nota worden verzonden naar de sociale verzekeringsfondsen om hun de toepassingsmodaliteiten mee te delen.
  • de aandacht van de zelfstandigen zal gevestigd worden op het feit dat, naar aanleiding van de hervorming van de berekeningswijze van de sociale bijdragen, zij hun bijdragen kunnen verminderen bij een daling van hun inkomsten, en de sociale verzekeringsfondsen zullen worden gevraagd om soepel te zijn. 
  • een mogelijke volledige of gedeeltelijke vrijstelling via een specifieke zitting van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen, om de behandeling te versnellen. Deze maatregel loopt niet vooruit op de beslissing van de Commissie.

Dit zou betrekking kunnen hebben op een deel van de 6879 horecazaken en de 10345 winkels die in de 19 Brusselse gemeenten gevestigd zijn[1].

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Willy Borsus verklaarde het volgende: “De federale regering heeft haar verantwoordelijkheid genomen om de veiligheid van de burgers te verzekeren. Maar dat heeft ook gevolgen voor het sociale en het economische leven. Het is belangrijk om onze winkeliers, restaurant-, café- en hotelhouders te ondersteunen die zwaar getroffen worden door een werkelijke inkomstenderving in deze periode van het jaar die traditioneel gunstig is. Zij zijn een van de onrechtstreekse slachtoffers van de situatie.”

 

[1] Bron Statistics Belgium.