Mijn parkeerplaats, mijn werk!

IZEO OORDEELT DAT HET VOOR ZELFSTANDIGEN GEEN LUXE IS HUN VOERTUIG VLAKBIJ DE INTERVENTIEPLAATS TE PARKEREN. BENT U DEZELFDE MENING TOEGEDAAN?

Brussel blijft de stad met de tweede zwaarste verkeersoverlast in Europa.

Voor zelfstandigen geldt dit als een dubbele pijniging. Ze verkwisten tegelijk tijd en geld. De twee uren uur die ze dagelijks in de files doorbrengen, kunnen ze niet aanrekenen. En op het einde van een jaar weegt dit zwaar door!

De druk van het stadsverkeer verminderen? Belangrijk uiteraard. Maar het vergt kwaliteitsvolle alternatieven. En zelfs in een ideale stad zullen talrijke zelfstandige beroepen nog steeds verplaatsingen met wagen of bestelwagen vereisen. Een verwarmingstechnicus of een huisarts kan zich toch moeilijk met de metro verplaatsen voor een spoedgeval of gewoon om zijn werk te doen!

Een parkeerplaats vinden voor een wagen of bestelwagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Vandaag een nachtmerrie.

En wanneer na veel zoeken toch een plaatsje werd gevonden, liggen de moeilijkheden nog niet achter de rug. 19 verschillende parkeerstelsels (soms tussen de twee kanten van eenzelfde straat), parkeerautomaten die muntstukken weigeren en het intikken van een nummerplaat vereisen, parkeerkaarten voor zelfstandigen en bedrijven die in elke gemeente aan andere voorwaarden beantwoorden en slechts in één enkele gemeente geldig zijn … Noem maar op. 

IZEO eist in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest één enkele, in alle 19 gemeenten geldige parkeerkaart voor zelfstandigen! 

Vandaag vraagt IZEO: 

  1. Dat het agentschap Parking.Brussels bevoegd zou zijn voor het uitreiken van vrijstellingskaarten voor zelfstandigen en bedrijven. De kaarten moeten in alle 19 gemeenten geldig zijn. En jaarlijks dient hiervoor één volledig aftrekbare factuur aan de rechthebbende te worden gestuurd!
  2. Dat deze kaart het parkeren in alle 19 gemeentes volgens dezelfde voorwaarden zou toestaan!
  3. Dat de lijst van beroepen die in aanmerking komen voor de interventiekaart zou worden uitgebreid en dat de parkeertijd langer zou worden dan de vandaag maximum toegestane drie uur! 

Denkt u, ZOALS WIJ, dat parkeren voor een zelfstandige GEEN LUXE IS, maar een noodzaak om zijn beroep uit te oefenen?

Steun onze actie en onderteken onze petitie:

Aantal deelnemers: 154