Medische beroepen

De medische en paramedische beroepen vertegenwoordigen 40% van de vrije beroepen. Deze zelfstandigen worden geconfronteerd met specifieke uitdagingen. Daarom biedt IZEO hen een multidisciplinaire expertise.

Huisartsen, specialisten, chirurgen, tandartsen, apothekers, dierenartsen, kinesisten, verplegers, enz. De medische wereld kent tal van beroepen. Ook de beroepsuitoefening kan sterk variëren: alleen in een kabinet, met collega's in een medisch centrum of ziekenhuis, in een groepspraktijk of in een bedrijf.

Zelfstandigen uit de medische wereld stellen zich vaak vragen rond hun statuut, de optimalisering van hun inkomsten, aansprakelijkheid, hun relatie met de ziekte- en invaliditeitsverzekeringsinstellingen, enz.

IZEO bezorgt u nuttige en essentiële informatie en praktische antwoorden. Dit gebeurt op onafhankelijke wijze.
Ons doel is immers het verdedigen van uw belangen.

Als medische professional hecht u ongetwijfeld belang aan welzijn en preventie. Ook dit doet IZEO voor u.

Tot slot verhoogt IZEO ook uw koopkracht, via tal van privileges in verschillende domeinen (kantoor, mobiliteit, wellness, ...).

U ziet, tal van redenen om actief lid te worden van IZEO.

Online aansluiten is snel en eenvoudig. Bovendien geniet u vandaag nog de talrijke IZEO-voordelen.