IZEO voor de Vrije Beroepen

EEN JAARLIJKSE BIJDRAGE VAN NAUWELIJKS 149 € (ALLES INBEGREPEN) GEEFT U ALS IZEO LID RECHT OP DE VOLGENDE DIENSTEN EN VOORDELEN:

Juridische bijstand: dagelijks kunt u een beroep doen op de juridische adviseurs van IZEO en hen gratis uw professionele vragen voorleggen. U verstuurt graag uw vragen via e-mail? Geen probleem. U krijgt onmiddellijk telefonisch antwoord van een gespecialiseerde jurist. Indien uw vraag een diepere of schriftelijke analyse vereist, brengt IZEO u in contact met een advocaat of expert.

Inning van facturen: geef wanbetalers geen kans! Zodra u geconfronteerd wordt met een foutieve of laattijdige betaling, kan u als lid van IZEO een krachtige inningsprocedure opstarten, zonder aanzienlijke kosten.

Bemiddeling bij geschillen: tienmaal sneller en goedkoper dan een proces! Bij een commercieel of professioneel geschil helpt IZEO u een bemiddeling te organiseren. Bovendien zijn de honoraria van een erkende bemiddelaar tot € 900 voor rekening van IZEO. In de meeste gevallen stemt dit bedrag overeen met de terugbetaling van al uw gemaakte kosten. Dankzij deze dekking maakt u komaf met dreigende conflicten en komt u tot een evenwichtig akkoord, met de hulp van een professional. Zo behoudt u een gezonde commerciële relatie met uw leveranciers en klanten.

Medische coaching: IZEO organiseert uw jaarlijkse of tweejaarlijkse preventieve gezondheidsbalans en onderhandelt met gespecialiseerde partners voor formules op maat van zelfstandigen. Alle nodige onderzoeken vinden plaats tijdens 1 voormiddag, op 1 plaats en met 1 afspraak. Zo verliest u geen tijd en blijft u een ondernemer in topvorm!

Advantage Packs: IZEO maakt van de ledengroepering een sterkte en biedt u zo exclusieve voordelen, onklopbare kortingen, aankoopbonnen en VIP-uitnodigingen. Dit alles wordt u aangeboden in samenwerking met zorgvuldig gekozen toppartners. U geniet jaarlijks honderden euro besparingen.

Verzekering Strafrechtelijke Bescherming. Steeds vaker worden bedrijfsleiders vervolgd voor onopzettelijke inbreuken op de wet, besluiten, decreten of reglementeringen. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijfsleiders komt dus niet zelden in het gedrang. Voor een bijkomende bijdrage van € 20 per jaar geniet u bij IZEO een verzekering Strafrechtelijke Bescherming tot € 25.000 per schadegeval en per verzekeringsjaar.

Enkele muisklikken om lid te worden