IZEO voor Bedrijfsleiders

Voor een niet te kloppen jaarlijkse bijdrage van 149 € geniet u, binnen eenzelfde pakket en naast de standaard IZEO diensten, vier specifiek voor bedrijfsleiders ontwikkelde verdedigingstools:

Een actieve bescherming van uw e-reputatie

De e-reputatie die u als bedrijfsleider geniet, is een uitermate belangrijke, maar ook kwetsbare troef!

Indien u op het internet het slachtoffer wordt van vernedering, beledigingen, laster, smaad, verspreiding van eerrovende inhoud (teksten, foto’s, video’s) of inbreuk op uw privacy of persoonsgegevens,

  • hebt u toegang tot onze service center
  • helpen wij u zich als burgerlijke partij te stellen en/of strafrechtelijke klacht in te dienen
  • treden wij onmiddellijk curatief op (reiniging, verwatering)

 

Een juridische bescherming ingeval van strafrechtelijke vervolgingen

Indien u als bedrijfsleider strafrechtelijk wordt vervolgd wegens een inbreuk op bepaalde wetten, besluiten, decreten of reglementeringen, garandeert de door IZEO aangegane collectieve verzekeringsovereenkomst de tenlasteneming van de door een advocaat, gerechtsdeurwaarder, expert of bemiddelaar aangerekende honoraria en kosten, evenals de kosten voor de rechterlijke of administratieve procedure.

U wordt gedekt ter hoogte van 25.000 € per jaar en per schadegeval. De keuze van de advocaat is vrij.

 

Een fiscale bescherming

Indien u of uw beheermaatschappij een belastingcontrole ondergaat en u de fiscale rechtzetting niet aanvaardt, garandeert de door IZEO aangegane fiscale rechtsbijstandverzekering de tenlasteneming van de door een boekhouder, accountant et/of advocaat-fiscalist aangerekende honoraria om u zowel tijdens de administratieve als tijdens de rechterlijke fase te verdedigen.

De voor de administratieve fase verzekerde kapitalen bedragen 6.250 €. Voor de rechterlijke fase bedragen de verzekerde kapitalen 20.000 €.

 

Een aangepaste en preventieve gezondheidsbalans, om de kans te vergroten dat u in goede gezondheid blijft om uw bedrijf te beheren.

Gemoedsrust en een goede gezondheid van de bedrijfsleider zijn twee essentiële voorwaarden voor een dynamisch bedrijf. Daarom organiseert IZEO op aanvraag voor u een jaarlijkse of tweejaarlijkse preventieve gezondheidsbalans. In dit raam onderhandelde IZEO met partners in de preventieve geneeskunde om specifieke formules voor zelfstandigen te ontwikkelen. Alle nodige onderzoeken gebeuren in één voormiddag, op eenzelfde plaats en met één enkele afspraak. U verliest dus geen tijd en uw gezondheidskapitaal blijft onder controle!

 

Enkele muisklikken om lid te worden