Yvon Fischer

Fonction: 
HRM voor KMO'S

Heel wat KMO zaakvoerders achten hun bedrijf te klein om een personeelsmanager in dienst te nemen. Rationeel gezien hebben ze gelijk, maar in de praktijk missen zij (en hun medewerkers) een veelheid aan HR-mogelijkheden. Herkent u zich in deze situatie? Zo ja, dan verdient FX2R Management Services van Yvon Fischer zeker uw aandacht. Een ware HR deskundige die volledig schaalbare diensten biedt aan KMO's. Even presenteren.

Yvon Fischer, een informaticus van opleiding, begon zijn carrière in 1988 bij Microwall bvba, een pc-reseller gespecialiseerd in boekhoudkundige oplossingen voor KMO’s, en Apple reseller voor DTP en CAD. Hij stapte daarna over naar PQR Computer Belgium en vervolgens naar Getronics, waar hij doorgroeide tot hij, verrassend genoeg, de functie van human resources manager aangeboden kreeg. “Dat heb ik heel snel moeten aanleren. HR is een complex vakgebied en ik heb een flinke reeks trainingen gevolgd om echt op de hoogte te zijn. Getronics vereiste sterke vaardigheden.”

De lijst van HR verwezenlijkingen die Yvon Fischer op zijn naam mag schrijven (u ontdekt ze allemaal op LinkedIn) is nogal verbluffend. Hoogstwaarschijnlijk bleek zijn achtergrond als informaticus uiterst waardevol om alle fijne kneepjes van de sociale wetgeving optimaal te benutten ten behoeve van zowel de werkgever als de werknemer.

 
Getuigenis: 
Modulaire diensten 
 
Econocom, een andere grote IT naam in ons land, merkte de expertise van Yvon Fischer in HR al gauw op en wierf hem aan. Hun samenwerking duurde tot augustus 2017. 
Ondertussen vervulde de heer Fischer een oude droom met de oprichting, in april 2013, van FX2R Management & Services om zijn IT- en HR-bekwaamheden ten dienste te stellen van de talloze KMO’s die menen dat ze te klein zijn om ervan te profiteren.
 
Het dienstenaanbod is uitgebreid, maar volledig modulair: prestatie- en talentmanagement, beheer van het werkgeversimago, New Ways of Work (NWOW), HR governance, lonen en voordelen, interne communicatie, sociale media waarbij zowel de organisatie als sociale partners worden betrokken enz. 
 
“Het is uiteraard niet nodig om al deze diensten in elk van de KMO's te implementeren”, zegt Yvon Fischer. “Wel moeten we de formule vinden die de KMO de meeste voordelen biedt en toch zo eenvoudig mogelijk blijft. HR is essentieel voor het welzijn en het succes van de KMO, maar het is niet haar kernactiviteit. FX2R Consultancy & Business doet alles voor haar klanten wat er op HR-gebied moet gebeuren en alleen dat. Het is de bedoeling om de bedrijfsleider te ontlasten van het beheer van deze complexe zaken die hij niet altijd optimaal beheerst of waaraan hij te weinig tijd kan besteden.” 
 
Voorbeelden van concrete gebieden:
• Loonsverhogingen: voor wie en hoeveel? Wat doet de concurrentie?
• Zoeken naar zeldzame profielen
• Ontwikkeling van de niet technische vaardigheden, relatiebeheer
• De gevolgen van de groei (sociale verplichtingen, verkiezingen, CPBW, collectieve arbeidsovereenkomsten enz.)
• Aantrekkelijkheid van het loonpakket
• Carrièremanagement 
 
Met FX2R beschikt u over HR-expertise zonder dat u hoeft te investeren in een nieuwe medewerker.
Meer informatie: Yvon Fischer – yvon@fx2r.com – 0496 50 12 12