Erik Nyindu

Fonction: 
Journalist

Erik Nyindu, 42 jaar, heeft een mooi parcours als ondernemer achter de rug. Deze licentiaat filosofie en communicatie is sinds bijna 20 jaar actief als  journalist voor de radio, Télé Bruxelles en TV5. Hij is tevens een Belgisch-Congolees in hart en nieren. Afrika, en meer bepaald de economische ontwikkeling en de verhouding met Europa, is dan ook zijn geliefkoosde onderwerp. In 2007 werd hij aangenomen door VOXAFRICA, een televisiekanaal dat gericht is op Afrika, met uitzendingen vanuit Londen in het Engels en het Frans.  Dankzij zijn dynamiek en charmismatische uitstraling klom hij op tot hoofdredacteur en nieuwshoofd. In deze positie had hij rustig op zijn lauweren kunnen rusten.  Maar dit is buiten zijn ondernemend temperament gerekend.  In 2011 wil VOXAFRICA uitbreiden 'op het continent' (lees: Continentaal Europa). Erik Nyindu steekt de Rubicon over en richt zijn eigen audiovisueel productiehuis op.  Hij had zich kunnen vestigen in Parijs, Berlijn of Genève. Hij kiest echter resoluut voor Brussel en richt er zijn onderneming op, VOXMEDIA.  In enkele maanden tijd heeft hij een vaste plek veroverd. Meer dan 24 miljoen gezinnen in Europa en Afrika hebben momenteel toegang tot  VOXAFRICA TV, dat vanaf half september ook uitgezonden wordt via Belgacom-TV! Op die manier breidt de Afrikaanse televisiezender zijn distributienetwerk  in België opnieuw uit, na de toetreding tot Numericable in januari 2012. Telenet, VOO en de andere teledistribiteuren volgen in de loop van 2013. En wanneer ondernemers met grootse plannen neerstrijken in Brussel, staat IZEO voor hen klaar!

Getuigenis: 

Bij de lancering van mijn Afrikaans televisiebedrijf in Brussel, kende ik mijn product door en door.  Een ander paar mouwen waren de Belgische markt en werkomgeving, vooral na mijn tussenstop in Londen!  Op dat vlak hebben IZEO en BECI me de broodnodige steun en begeleiding gegeven! Toegang tot kantoren, professionele netwerken, persoonlijk advies: ik ben hen zeer dankbaar voor de rode loper die ze voor mij hebben uitgerold. De hulp van een zelfstandigenvereniging als IZEO is van onschatbare waarde op tal van vlakken: hulp bij de voorbereiding van een kredietdossier, tools om je eigen fondsen te beschermen tegen wanbetalers, opleidingen, het uitwisselen van ervaringen op het vlak van beheer of verkoop, 'alerts' voor alle wijzigingen op het vlak van reglementering, individuele verzekeringen, enz. Zelf heb ik ondervonden hoe makkelijk het was om een onderneming op te richten in Engeland. Daarom pleit ik bij de beleidsmakers voor meer hulp, meer eenvoud op het vlak van procedures en subsidies en een betere professionele omgeving voor ondernemers.   Slagen we hierin, dan heeft Brussel alle troeven in handen om een sterke aantrekkingspool te worden voor internationale ondernemingen.