Defend

IZEO Defend | Uw belangen verdedigd door specialisten terzake

Lobbying en vertegenwoordiging van uw belangen bij de openbare instellingen op lokaal, regionaal, federaal en Europees vlak. Op al deze niveaus ijvert IZEO voor het belang van de zelfstandigen, vrije beroepen en kmo-bedrijfsleiders. IZEO dient bovendien realistische en constructieve voorstellen in.  En boekt mooie vooruitgang.

Juridische bijstand: dagelijks kunt u een beroep doen op de juridische adviseurs van IZEO en hen gratis uw professionele vragen voorleggen. U verstuurt graag uw vragen via e-mail? Geen probleem. U krijgt onmiddellijk telefonisch antwoord van een gespecialiseerde jurist.  Indien uw vraag een diepere of schriftelijke analyse vereist, brengt IZEO u in contact met een advocaat of expert.

Inning van facturen: geef wanbetalers geen kans! Zodra u geconfronteerd wordt met een foutieve of laattijdige betaling, kan u als lid van IZEO een krachtige inningsprocedure opstarten, zonder aanzienlijke kosten. Meer info op in het privé gedeelte van de site.

 

Daarmee krijgt u ook: