De oprichters

Alexandre Cleven

Afgevaardigd bestuurder van Partena, voorzitter van de vzw IZEO

Partena, de belangrijkste sociale groep in Brussel, beheert al meer dan 50 jaar de sociale zekerheid en de lonen van duizenden zelfstandigen en KMO's. Onze beheerders en consultants staan dagelijks met hen in contact en hebben het volste vertrouwen in elkaar. We kennen dus zeer goed hun sterktes, maar ook hun zwaktes en moeilijkheden. Vaak willen we verder gaan in de begeleiding die we hen bieden. We willen niet alleen de sociale reglementering correct toepassen, maar ook streven naar een eenvoudigere administratie, soepelere regels en een beter statuut voor de zelfstandigen en de werkgevers. Om deze strijd gedegen en in de grootste legitimiteit te voeren, doen we een beroep op de IZEO-beweging die werd opgericht om de zelfstandige ondernemers en de bedrijfsleiders van KMO's te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen. Met volle overtuiging.

Olivier Willocx

Afgevaardigd bestuurder van BECI, vicevoorzitter van de vzw IZEO

De ondernemingen van Brussel promoten en hun stem vertolken, is de voornaamste opdracht van BECI. We doen dat via de campagnes van de Vereniging van Ondernemingen en de Kamer van handel en nijverheid van Brussel, waar de grote ondernemingen en de KMO's zijn gegroepeerd en sterk zijn vertegenwoordigd. Ook is het belangrijk om de duizenden zelfstandigen, starters en zeer kleine ondernemingen te vertegenwoordigen: zij vormen het economische weefsel dat noodzakelijk is voor een regio en zorgen voor een voortdurende vernieuwing. Zij zijn de bewonderenswaardige scheppers van rijkdom, werk - te beginnen bij zichzelf! - en van maatschappelijke waarden. Hun uitdagingen zijn soms niet dezelfde als die van de grote ondernemingen. Zij hebben specifieke belangen en verdienen in Brussel te worden vertegenwoordigd door een vereniging waarin zij zich terugvinden: net daarom hebben we IZEO onze volle steun gegeven. 

Alex Tallon

Advocaat, gewezen stafhouder, bestuurder van de vzw IZEO

Al 30 jaar ben ik advocaat aan de balie van Brussel en ben ik getuige van de veranderingen in onze sociologische en economische omgeving. De wereld van het ondernemerschap evolueert voortdurend. Naast de traditionele beroepen duiken voortdurend nieuwe beroepen en nieuwe ondernemers op. Ondernemingen gericht op de informatietechnologie, expertise ontwikkeld door coaches en zelfstandige consultants, diensteneconomie: het ondernemerschap van vandaag heeft verschillende gezichten en evolueert in een steeds complexere omgeving. Zeker in Brussel, wereldstad, hoofdstad van Europa, attractiepool voor diensten en lobbying, waar nieuwe ondernemers uit de vijf continenten landen. Ik ben ervan overtuigd dat we hen moeten verenigen om zich zo beter te integreren in het leven van de stad, in de edele zin van het woord. IZEO kan hier een belangrijke rol spelen en moet de legitieme gesprekspartner worden van de lokale, regionale en federale overheden bij het creëren van het meest gunstige klimaat voor hun ontplooiing en groei.

Martine Becquevort

Chief operations officer Partena Professional

Als erkend Ondernemingsloket zijn wij elk jaar betrokken bij de geboorte van duizenden ondernemingen. Handelaars, ambachtslui, vrije beroepen, kunstenaars, bedrijfsleiders, zoveel mooie avonturen van mensen die een aanvang nemen en vaak voorspoedig verlopen, maar soms ook met de nodige moeilijkheden. We willen er alles aan doen om hen te helpen de eerste moeilijkheden te overwinnen, zeker de eerste drie jaar, want die zijn voor een ondernemer wat Kaap Hoorn is voor zeevaarders. Nadien kunnen zij in alle rust werken aan hun groei en zich ontplooien. Dankzij IZEO kunnen we voortaan alle zelfstandigen en bedrijfsleiders van KMO's een begeleiding op maat aanbieden, wat hun kansen op succes sterk doet toenemen. Ik ben verheugd met de geboorte van deze beweging die het verschil zal maken.