Cijfermatige beroepen

U bent boekhouder, fiscaal adviseur, expert-boekhouder of revisor. Dan belangt het zelfstandig ondernemerschap u dubbel aan: als bevoorrecht adviseur van zelfstandigen en kmo's én omdat u zelf een zelfstandig statuut hebt. IZEO begeleidt en ondersteunt u vanuit deze dubbele invalshoek.

U kent beter dan wie ook de uitdagingen waarmee zelfstandigen en kmo-bedrijfsleiders geconfronteerd worden.

Niet alleen de beroepsgebonden competenties zijn van belang, steeds vaker spelen ook de marketing- en beheerscompetenties een prominente rol.

De professionele begeleiding die u hen biedt is dan ook absolute noodzaak.

Behalve uw eigen vakgebied, hebben zelfstandigen en kmo-bedrijfsleiders, net als u, tal van andere zorgen en noden: administratieve vereenvoudiging, relaties met de overheid, hoge sociale werkgeversbijdragen, enz. In elk van deze domeinen streeft IZEO naar een betere werkomgeving voor zelfstandigen en kmo's.

IZEO beschouwt een onderneming als een project met ontwikkelingspotentieel, en een bedrijfsleider als iemand die de nodige aandacht en bescherming verdient. Bescherming tegen de beroepsgebonden risico's: ongevallenverzekering, inning van schuldvordering, bemiddeling, rechtsverdediging.  Aandacht voor ondernemers, ook op het vlak van gezondheid en welzijn. 

Tot slot kent u als cijferexpert ongetwijfeld ook alle voordelen van een ledengroepering!  Via deze manier biedt IZEO u en uw klanten aantrekkelijke voordelen en kortingen in diverse domeinen (kantoor, mobiliteit, welness, enz.).

U ziet, tal van redenen om actief lid te worden van IZEO.

Sluit u online aan en geniet vandaag nog de talrijke IZEO-voordelen.