Bestuurder of CEO

U staat aan het roer van uw onderneming zoals de skipper op zijn zeilschip.

Voor de onderneming bestaan er beschermingen en verzekeringen, maar die dekken meestal niet de bedrijfsleider, die zich blootstelt aan heel wat persoonlijke risico’s.

Uit studies blijkt dat vier grote gevaren de CEO’s, bestuurders en KMO-bedrijfsleiders als persoon bedreigen, namelijk een aantasting van hun e-reputation, strafrechtelijke vervolgingen wegens een overtreding of een gebrek aan voorzorgen, een belastingcontrole die vanuit de vennootschap stroomopwaarts de eigen fiscale situatie of de beheermaatschappij zou gaan doorlichten, of een gezondheidsprobleem.

IZEO ontwikkelde een pakket specifieke beschermingen voor CEO’s en KMO- bedrijfsleiders, om precies tegen deze vier bedreigingen bescherming te bieden.

U kunt persoonlijk op vier verschillende manieren worden getroffen: een strafrechtelijke vervolging wegens een ongewilde inbreuk of een gebrek aan vooruitziendheid, een belastingcontrole op uw eigen persoon, een aantasting van uw e-reputation, of een serieus gezondheidsprobleem. In elk van deze gevallen wordt u direct getroffen, ook al stelt uw onderneming het goed (voorlopig, althans).

Daarom ontwikkelde IZEO een origineel en uniek aanbod aan persoonlijke beschermingsoplossingen, gericht tot bedrijfsleiders, bestuurders en CEO’s. Met dit pakket te dekken wij deze vier grote risico’s. Wij doen dit via een groepsverzekering die het risico mutualiseert, waardoor wij deze garanties kunnen aanbieden aan prijzen die 10 maal lager liggen dan in het geval van een individuele verzekering.

Dit is de macht van IZEO, ten voordele van bedrijfsleiders. Reden te meer om ons aanbod aandachtig te bekijken.