Bedrijfsleider

Wanneer u onderneemt en een bedrijf leidt, van welke omvang ook, draagt u verantwoordelijkheden en beheert u risico’s die een impact hebben op anderen, maar ook op uzelf en uw gezin. U aanvaardt om te gaan met onzekerheid. Maar u wordt gedreven door een project, u zoekt ontplooiing, u bouwt de toekomst, u creëert uw eigen baan en biedt werkgelegenheid aan anderen.

Dit betekent een aanzienlijke verantwoordelijkheidslast. Met een dergelijke inzet verdient u goed omringd en beschermd te worden.

IZEO is een groepering van zelfstandigen en bedrijfsleiders. Wij weten wat u meemaakt en wat uw behoeften zijn. Aan de hand van deze kennis en ervaring hebben wij diensten en verzekeringen ontwikkeld die perfect aan uw verwachtingen beantwoorden.

Uw bedrijf of uw vennootschap geniet de nodige steun en is waarschijnlijk goed tegen risico’s verzekerd. De vraag is of uzelf, als persoon en bedrijfsleider, even goed beschermd bent.

Daar twijfelen we aan.

In vier opzichten bent u kwetsbaar … en wordt u niet door uw onderneming verzekerd.

  • Ten eerste loopt u het risico strafrechtelijk te worden vervolgd wegens een onvrijwillige overtreding of een gebrek aan vooruitziendheid.
  • Ten tweede kunt u te allen tijde een belastingcontrole ondergaan die vanuit uw vennootschap stroomopwaarts uw eigen fiscale situatie of uw beheermaatschappij zou gaan doorlichten.
  • Ten derde stijgt het risico dat uw zogenaamde ‘e-reputation’ wordt aangetast. Niemand is vandaag nog beschermd tegen een brutale aantasting van zijn eerbaarheid of zijn imago via de internetkanalen.
  • En ten vierde is uw gezondheid uw meest waardevol kapitaal, dat de beste zorg en bescherming verdient.

Tegenover deze vier grote gevaren voor bedrijfsleiders ontwikkelde IZEO een pakket van bijzonder performante oplossingen.

Neem een minuutje de tijd om te ontdekken hoe het IZEO-aanbod de beste waarborgen biedt aan bedrijfsleiders, CEO’s en bestuurders.