Ambachtsman

Zijn de ambachtslui de laatste helden van de moderne tijd? Ze zijn in ieder geval te bewonderen om hun creaties en metier! U heeft als ambachtsman/vrouw gouden handen? Dat betekent niet dat u gespaard blijft van de harde concurrentie die vandaag overal in wereld heerst! IZEO informeert, ondersteunt en begeleidt.

In België zijn 180.000 zelfstandigen en kmo's actief in het ambachtswerk! Ze hebben één punt gemeen: allemaal verenigen ze kennis en handigheid met de liefde voor originaliteit en kwaliteit. Ze geven hun bedrevenheid ook door. Ambachtswerk is trouwens niet delokaliseerbaar... Voor IZEO zijn ambachtslui helden!

Sinds 15 juni 2012 bestaat er in België een wettelijke definitie van ambachtswerk en dat is een goede zaak want dat zet de deur open voor specifieke maatregelen ten gunste van de ambachtslui: 'Een ambachtsman is een zelfstandige of een onderneming actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie en creatie.'

Vorming en kennisoverdracht zijn fundamenteel voor alle ambachtskunsten.

U moet zeker weten dat u leerlingen of werknemers zal vinden die de wil en het talent hebben om u te volgen op uw weg.

Of u nu een ambachtsman/vrouw bent die op zichzelf een activiteit uitoefent of bedrijfsleider van een klein ambachtelijk bedrijf, IZEO informeert, adviseert en begeleidt u in uw bedrijfsvoering. Ook wanneer u moeilijkheden ondervindt, staat IZEO aan uw zijde.

Wanneer u als ambachtsman/vrouw of eigenaar van een ambachtelijk bedrijf lid wordt van IZEO dan krijgt u op ieder ogenblik het beste advies en de beste dienstverlening.

Bent u al lid van IZEO? Aarzel dan niet om een beroep te doen op de vele diensten die speciaal voor u werden uitgedacht.

Nog geen lid? Sluit aan en geniet voor slechts € 149 per jaar (aftrekbaar als beroepskosten) de exclusieve voordelen van IZEO.